top of page
  • nynne79

Medlemsbrev

Kære alle

Forårssæsonen synger på sidste vers, og det er derfor blevet tid til en sommerhilsen fra bestyrelsen. Vi har haft et godt og spændende forår i VFK’s bestyrelse, hvor vi – på trods af udvidelsen fra fem til syv medlemmer – har haft en hel del at se til. Mere herom i det følgende.

 

Nye medlemmer

I modsætning til tidligere, hvor dommeruddannelsen foregik ved fysisk tilstedeværelse på nogle kurser i vinteren eller det tidlige forår, udklækkes der nu om dage løbende nye dommere. Det skyldes, at dommeruddannelsens teoretiske del foregår online og følges op af tre uddannelseskampe. Disse onlinekurser ligger spredt ud over kalenderåret, og derfor oplever vi løbende en tilgang af nye dommere.

Siden sidste sommer har vi kunnet byde velkommen til et pænt antal nye dommere, samtidig med at nogle er vendt tilbage efter en pause. Antallet af nye/tilbagevendte dommere svarer cirka til det antal, der er stoppet, så vores medlemstal er nogenlunde status quo. Tag rigtig godt imod både nye som ”gamle” kolleger, når I møder dem ude på de nordjyske stadioner.

 

Oprykninger

Samtidig med at vi kan glæde os over nye medlemmer, kan vi samtidig konstatere, at vores eksisterende medlemmer har gjort det godt i foråret. Kampe med udviklere er overordnet set gået godt, hvilket har resulteret i flere oprykninger midtvejs i halvsæsonen. Der skal her fra lyde et stort tillykke til de dommere, der er rykket op.

 

Disciplinærsager

Som Michael redegjorde for på generalforsamlingen, oplever vi desværre stadig for mange disciplinærsager, og dette forår har ikke været nogen undtagelse. Ungdomskampe tegner sig stadig for ca. halvdelen af sagerne, så der ligger fortsat et stort stykke arbejde med disciplinen ude blandt klubbernes børne- og ungdomsudvalg samt forældre.

Desværre har vi i dette forår også oplevet nogle disciplinærsager i de lavere seniorrækker, der har udviklet sig langt ud over det acceptable. Det har drejet sig om personlige verbale angreb mod dommeren, trusler og så sent som her i juni er et af vores medlemmer blevet slået omkuld med politianmeldelse til følge. Hver gang har Michael deltaget som bisidder for dommerne i møder med klubber, dommerudvalg, politi mv.

 

Opkrævninger

Steffen udsender opkrævning af kampafgifter for forårets kampe primo august med betalingsdato 8 dage efter modtagelse.

 

Cups

Næppe er forårssæsonen afsluttet, inden det går løs med cups på diverse jyske stadions. Som I nok ved har vi også et par store begivenheder her i området, nemlig Cup no1 i Frederikshavn i uge 28 og Dana Cup i Hjørring i uge 30. Begge stævner plejer at være hyggelige anledninger til at hilse på dommerkolleger, og vi håber også denne sommer at se mange af jer derude.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen VFK

48 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Sommerafslutning

Husk at tilmelde jer sommerafslutningen i Sæby den 28/6. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til andersbruun75@gmail.com, sms til 20684416 eller i tråden på facebook, der omhandler sommerafslutnin

Komentáře


bottom of page