top of page

Tildeling af kampe:

 

Det er dommerens pligt at holde dbunet.dk opdateret mht. fravær. Således skal evt. fravær være indtastet SENEST 10 dage før af hensyn til dommerpåsætterens arbejde.

 

Efterfølgende afbud, når kampe er påsat, foretages direkte til kamppåsætteren hurtigst muligt, idet afbud kan minimeres (undgås) såfremt fraværsoversigten er opdateret.

 

Dommere der udebliver fra kamp, og som ikke har kontaktet kamppåsætterne, betragtes som udeblevet, og kan således ikke påregne at få tildelt kampe.

 

Trænings/privatkampe:

 

Medlemmer af dommerklubben må ikke påtage sig at dømme kampe, der ikke er tildelt af kamppåsætterne.

 

Hvis en klub retter henvendelse til en dommer om at dømme kampe, skal dommeren anmode klubben om at rette henvendelse til kamppåsætterne, der så eventuelt kan udpege den pågældende dommer.

 

Central dommerpåsætning:

 

Vedr. dommerpåsætning til og med serie 2:

I foråret 2014 blev det aftalt, at dommerpåsætning i JS og serie 1 overgik til Peter Hammer (Peter er dommerpåsætter i Aarhus, Djursland og Randers samt ansat hos DBU Jylland i Tilst).

Aftalen er fra efterårets start udvidet til at omfatte serie 2.

Det betyder at dommerpåsætter Peter Hammer fordeler påsætning af de indplacerede dommere, til alle jyske kampe i de tre nævnte rækker.

 

Har du ændringer til påsatte dommeropgaver i JS, S1 eller S2, er du velkommen til at kontakte Peter direkte på mail:. aarhusdommer@dbujylland.dk

 

Angående linjedommeropgaver. Fra og med DS, er det fortsat hos den lokale dommerpåsætter, der påsætter linjedommere.

kampfordeling

bottom of page