Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub

Fredag den 4. februar 2022 

Som vanligt afholdes generalforsamlingen i Kulturhuset i Østervrå. 

Fra klokken 18.00 er der spisning, hvor der kan vælges mellem gule ærter eller en alternativ ret.

Generalforsamlingen starter kl. 18.45.

Tilmelding skal ske til Anders W. Bruun på mailadresse andersbruun75@gmail.com senest fredag den 28. januar 2022 – husk ved tilmelding at oplyse om du ønsker gule ærter eller en alternativ ret. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand for 1 år (Michael Kristensen afgår)
 6. Valg af kasserer for 2 år (Steffen Damtoft afgår –  ikke villig til genvalg)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Lars Christian Thomsen afgår, Anders Westfall Bruun afgår – ikke villig til genvalg)
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Kasper Søndergaard Sørensen afgår)
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år (Carsten Eckhardt og Martin Kirkholm Braun afgår)
 10. Valg af 1 revisor for 2 år (Gordon Dalsgaard afgår)
 11. Valg af 1 revisor for 1 år (Nikolaj Boddum Pedersen afgår)
 12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (Anders Rishøj afgår)
 13. Eventuelt

Standerhejsning

Kære venner

Vi skyder sæsonen 2022 igang med en standerhejsning lørdag den 29/1.

Vi mødes på P-pladsen ved Sæby Spektrum kl. 10.00.

Der vil være mulighed for en gåtur på ca. 5 km, eller en løbetur på ca. 8 km, inden vi nyder en portion suppe og en lille forfriskning på Sæbygaardskolen.

Medbring gerne ægtefællen/kæresten (eller dem begge, hvis de kan enes), børn, børnebørn, hunden og hvem der ellers kunne have lyst til en frisk tur i og omkring skønne Sæby.

Tilmelding på mail til andersbruun75@gmail.com eller sms 20 68 44 16.

Vel mødt!

Anders W. Bruun

Orientering fra DFU tøjudvalg

Hvis du som de fleste breddedommere bare gerne vil have noget lækkert dommer tøj fra en tro og anerkendt samarbejdspartner til DFU, skal du forsat bakke op om din lokale dommerklub og købe Diadoratøj. Et meget stort flertal af dommerklubberne har valgt at bakke op om denne beslutning af flere omgange.

De nye priser gældende fra 01.07.22 er billigere end den tidligere aftale, og der er IKKE ændret på kvalitet eller design.

NYE priser er som følger:

Et dommersæt m/shorts, strømper: 459,-

Pakketilbud med tre dommersæt m/ et par shorts, 3 par strømper: 999,-

Pakketilbud med fem dommersæt m/ to par shorts, 5 par strømper: 1299,-

Der arbejdes i skrivende stund på at gøre pakketilbuddene tilgængelige allerede inden udgangen af november.

Hvis du bare ønskede denne information, så behøver du ikke læse videre, men kan via Unisport portalen fortsat købe dit dommertøj som hidtil.

Hvis du vil høre lidt mere om processen og få afmystificeret nogle af de mange rygter, om et par dommerklubbers forsøg på at omgås den demokratiske proces og modarbejde et stort flertal, eller senest DBU´s kæp i hjulet med at iklæde eliten Hummel – ja så kan du læse mere herunder.

Der har undervejs i processen, været prøvet mange muligheder af, for at sikre at alle dommere var klædt i ens tøj. Bl.a. afsøgte DFU muligheden for at lave en topartsaftale med Hummel, der sideløbende med DBU og Hummels aftale, ville sikre fodboldfamilien var samlet under samme tøjmærke.

Dette ønskede DBU & Hummel ikke, og da DFU, for nuværende, er låst af et mandat fra dommerklubberne om at vi skal indgå en 2-partsaftale var dette ikke en mulighed. Dette har DBU haft viden om hele tiden, men har reelt ikke ønsket at finde frem til en løsning til fælles bedste. Tværtimod har man forsøgt at obstruere processen, og trække den i langdrag. En mission der heldigvis ikke er lykkes, men blot har skabt større sammenhold blandt dommerklubberne.

Efter mandat fra dommerklubberne på tøjmødet 14. august 2021, forsøgte eliten og breddedommerne at lave en aftale med Diadora, hvor der i aftalens periode, skulle nedsættes et udvalg bestående af eliten/bredden, DBU og en kommende fælles tøjleverandør.

Et udvalg der både internt i DFUs medlemsklubber og eksternt med DBU, skulle fjerne knaster, når den nuværende aftale med Diadora udløber i 2025. Herunder ville eliten have en klausul, hvor de kunne trække sig ud af Diadora aftalen, såfremt det nedsatte udvalg, mod forventning, ikke ville kunne opnå enighed blandt de tre parter.

DBU-breddes modsvar har været at iklæde eliten tøj fra Hummel, og nu seneste tilbyde tøj fra Hummel til alle dommere i Danmark.

DBU argumenterer blandt andet i skrivet til dommerne, at DBU har aftaleretten til at iklæde dommerne tøj, her i blandt altså også breddedommerne. Dette er ikke tilfældet. Ligeledes argumenteres der for at det tilbudte dommersæt fra DBU er det billigste, og det derfor per automatik er det bedst for dommerne.

På tøjmødet blev det slået fast, bl.a. af elitens repræsentanter, at den bedste kvalitet blandt de tre tilbageværende leverandører var Diadora. Pris er ikke per automatik vigtigere end kvalitet når man skal finde den rette leverandør.

Vi ved at mange nye dommere, får et sæt tøj af DBU. At dømme ud fra det fremsendte materiale fra DBU og Hummel, er det en simpel spillertrøje, der er påsyet lommer med udvendige syninger. Altså en kvalitet der ligger under det som Diadora tilbyder.

Indenfor 12 måneder har hovedparten af landets 23 dommerklubber rykket sig tættere sammen. Desværre ser vi nu igen fra DBU-breddes side at man vægter egne interesser højere end et godt og konstruktivt samarbejde med DFU.

Den nuværende DFU bestyrelse er kun den seneste af flere bestyrelser der har oplevet samme tilgang fra DBU. Man bryster sig hos DBU med sloganet ”en del af noget større”, men hvis du tager kontakt til din lokale bestyrelse, er opfattelsen langovervejende, at DBU tager medlemsklubberne for givet, og et redskab til at få opgaver løst man i DBU ikke selv har kompetencerne til at løse.

Vi er i DFU opmærksomme på at den nuværende tøjsituation kan skabe udfordringer i forhold til DBU´s elitekampe, hvor en Elitedommer iklædt Hummeltøj vil møde et par linjedommere, der har valgt ikke at gøre brug af tilbuddet fra DBU.

I dette tilfælde ser vi det som en selvfølge at DBU iklæder alle dommere det samme sæt tøj, da breddedommerne har en aftale med Diadora.

DFU og langt størstedelen af de 23 dommerklubber i landet opfordre derfor til at du som breddedommer fortsat dømmer i Diadora. Dette er også med afstand det mindst indgribende valg i forhold til den store gruppe af breddedommere som ikke har interesse i at gå ud og investerer i et skifte af tøjmærke.

Vi har i fællesskab og med altovervejende flertal valgt Diadora – det står ikke til at ændre.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så ta’ fat i din lokale dommerklub eller formanden i den. De vil på bedste muligvis informerer og rådgive-

Vi ved meningerne er mange og ikke mindst at der er dommerklubber der ikke er enige i beslutningen. Vi lever i en tid hvor visse mennesker har svært ved at gebærde sig på sociale medier.

Vi har ret til forskellige holdninger, og der skal være højt til loftet. Sober meningsudveksling er med til at fastholde eller danne nye holdninger. Dog vil vi understrege at kan man ikke finde ud af at ytre sig i en ordentlig tone, men finder det nødvendigt at ”svine folk af anden politisk holdning til”, så har man ikke en plads i det elektroniske fællesskab hos DFU.

Det gælder samarbejdspartnere, leverandører og ikke mindst dommerkollegaer.

Heldigvis er vi i den situation at langt størstedelen af landets dommere er i stand til at overholde disse basale spilleregler.

God kamp ude på banerne.