VFK Generalforsamling 2023

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub

Fredag den 3. februar 2023

Som vanligt afholdes generalforsamlingen i Kulturhuset i Østervrå.

Fra klokken 18.00 er der spisning, hvor der kan vælges mellem gule ærter eller en alternativ ret.

Generalforsamlingen starter kl. 18.45.

Tilmelding skal ske til Steffen Madsen på mailadresse steffenmadsen93@gmail.com senest fredag den 27. januar 2023 – husk ved tilmelding at oplyse om du ønsker gule ærter eller en alternativ ret.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dagsorden

  1.         Valg af dirigent
  2.          Bestyrelsens beretning
  3.          Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år
  4.           Indkomne forslag
  5.           Valg af formand for 2 år (Michael Kristensen afgår)
  6.          Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Steffen Madsen afgår – ikke villig til genvalg)
  7.           Valg af 2 suppleanter for 1 år (Kasper Torp og Carsten Eckhardt afgår)
  8.           Valg af 1 revisor for 1 år (Steffen Damtoft afgår)
  9.           Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (Anders Rishøj afgår)
  10.          Eventuelt