Ekstrasordinært medlemsmøde

INDKALDELSE TIL MEDLEMSMØDE

Kære dommerkollega i VFK.

Vi vil gerne invitere til medlemsmøde torsdag d 6 oktober klokken 18:00 i Østervrå Kultur og Idrætscenter. Vi starter med spisning, og herefter følger vi dagsordenen.

Dagsorden.

Punkt 1: Fremlæggelse af bestyrelsens samarbejdsvanskeligheder med DBU Jylland Region 1 dommerudvalg, og konsekvenserne heraf.

Punkt 2: Debat om ovenstående emne, og hvordan kommer vi videre?

Punkt 3: Eventuelt.

Vi håber meget, at så mange medlemmer som muligt vil komme denne aften, da det er en vigtig aften for Vendsyssel Fodbolddommerklubs medlemmer.

Tilmelding senest 1/10 til formand Michael Kristensen på 22 52 30 99 eller mail michael@elitenord.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK