Generalforsamling 2022

Der blev den 4. februar afholdt generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub.

Der blev uddelt en del nåle samt de faste pokaler.

Ydermere var der besøg fra DBU, hvor Jakob Bille var repræsentant og fra DFU, hvor det var Kim Komdrup der var mødt frem. Påsætter Torben Nielsen var ligeledes til stede

Vores æresmedlemmer var Anders Rishøj, Søren Bak, Frank Robenhagen, Flemming Andersen og Kaj Larsen var også mødt frem