Medlemsinformation

Kære medlemmer

På lørdag afvikles det ordinere delegeretmøde i DFU. Et møde, som Vendsyssel Fodbolddommerklubs bestyrelse i første omgang meldte afbud til, da vi ikke mente det var hensigtsmæssigt at afholde et møde med 40-50 personer fra hele landet. Vi forsøgte, af flere omgange, at få delegeretmødet udsat, og et par andre dommerklubber forsøgte det samme, men uden held.

I sidste uge kom så nedlukningen af 7 nordjyske kommuner, hvilket gjorde, at vi i VFKs bestyrelse gjorde et nyt forsøg på at få delegeretmødet udsat. Igen uden held, og med et DFU der IKKE var lydhør over vores problemer med at møde op til mødet på Fyn på lørdag.

Efter en mail, og et Facebook opslag i lørdags, kom der gang i debatten omkring VFKs deltagelse, hvilket resulterede i at DFUs formand, Tore Østergaard, mandag formiddag rettede henvendelse til bestyrelsen, at vi nu kunne deltage i delegeretmødet virtuelt. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, om end vi stadig gerne havde set en udsættelse, da vi mener det er dybt uansvarligt at 40-50 mennesker fra hele landet tropper op til et delegeretmøde, med mulighed for at sprede Corona smitten med rundt retur i landet.

Vi er dog i VFKs bestyrelse meget tilfredse med at vi nu får mulighed for at blive hørt, og ikke mindst får vores stemme med på delegeretmøde. Da vi ikke møder op fysisk til delegeretmødet, vil formanden for Fyn, Mathias Bjørnø, være vores stemmeafgiver. Forstået på den måde, at han og bestyrelsen er i tæt kontakt under hele mødet, og at han så afgiver den stemme vi beder ham om.

For der er ingen tvivl om der bliver brug for at stemme til delegeretmødet på lørdag. Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen i VFK anser samarbejdet mellem DFUs formand Tore Østergaard, og en række dommerklubber i Danmark, inkl. VFK, som værende meget stramt.  

Tøjsagen har været det helt store omdrejningspunkt, og er hovedårsagen til, at vi fuldstændig har mistet tilliden til formanden for DFU. Hele den måde den er blevet håndteret på er under al kritik, og har bragt DFU ud i det værste stormvejr nogensinde.

Men der ligger naturligvis endnu mere bag.

Vi ser en formand, der hele tiden kommer med nedgørende mails til dommerklubber der stiller spørgsmål ved ting i DFU. Vi ser en formand, der er på kant med DBU, og i retorikken over for DBU, ganske enkelt ikke indbyder til samarbejde. Vi ser en formand, der med ordet i sin magt, får det hele til at se ud som om det er alle andre der er skyld i at DFU sejler for tiden.

Vi har i VFKs bestyrelse, sammen med en række andre dommerklubber, mistet tilliden til DFUs bestyrelse, så længe Tore Østergaard sidder som formand. Det gjorde vi allerede opmærksom på til det ekstraordinære delegeretmøde i sommerferien, og efterfølgende på medlemsmødet i Østervrå, hvor I medlemmer fik en grundig orientering omkring det hele. Her stillede vi mistillid til den siddende bestyrelse.

DFUs bestyrelse offentliggjorde i det tidlige efterår, at de ville trække sig ved det kommende delegeretmøde, og derfor er hele bestyrelsen på valg på lørdag. Dog ved vi at de alle genopstiller igen, da de af nogle dommerklubber er blevet opfordret til at fortsætte.

I Vendsyssel Fodbolddommerklub vil vi gerne have et DFU i øjenhøjde med medlemmerne. Vi har ikke brug for store visionsplaner om DFU 2023 osv. Vi vil arbejde for et DFU der er synlige for den enkelte dommer, så man kan se hvad DFU er, og ikke mindst står for. Det føler vi langt fra er tilfældet i øjeblikket.

Derfor er det en enig bestyrelse i VFK, der grundet mistillid til Tore Østergaard, vil opfordre medlemmer af dommerklubben til, at VFK skal melde sig ud af DFU ved førstkommende generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub, hvis Tore Østergaard bliver genvalgt på lørdag.

Vi kan ikke se os selv i et samarbejde med Tore Østergaard.

Vi er med på det er et stor skridt vi tager med denne beslutning, men vi står på ingen måde alene, da flere andre dommerklubber har samme indstilling til deres medlemmer.

Men vi har stadig en stor forhåbning og forventning om, at Tore Østergaard efter på lørdag er fortid i DFU.

Vi er klar over dette skridt kan medføre mange spørgsmål blandt Jer medlemmer, og I er meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for yderligere.

I hører nærmere umiddelbart efter på lørdag, men for bestyrelsen er det vigtigt at alle medlemmer ved hvad det er for en tilgang vi går ind til delegeretmødet med.

Med venlig hilsen

VFKs bestyrelse