Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Kære gode venner

Fodboldsæsonen er heldigvis så småt startet op igen. Det er altid dejligt at få græs under fødderne og ikke mindst møde Jer gode dommerkollegaer rundt om i klubberne.

Vi vil i dette nyhedsbrev fra VFK komme lidt rundt om nogle forskellige ting, og har I spørgsmål til noget af det, så er I mere end velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen.

Corona-retningslinjer

I har alle modtaget de nye opdaterede Corona-retningslinjer i Dommernyt. Det er vigtigt, at I får kigget dem grundigt igennem, inden I skal ud og dømme. Det er også vigtigt I hele tiden holder Jer opdateret, da der løbende kommer ændringer i retningslinjerne. Er I det mindste i tvivl om noget som helst, så kontakt en af os i bestyrelsen.

Mødetid

På et telefonmøde med DBU Jylland, og alle formænd i de jyske dommerklubber, er det blevet besluttet at mødetiden til disse kampe i juni måned bliver ændret en smule. Almindelige kampe er mødetiden senest 20 minutter før, og i triokampe er mødetiden 30 minutter før. Grunden til det er, at vi ikke kan forvente at omklædningsrummene er åbne for os. Klubberne har fået lov at åbne omklædningsrummene, men de har også fået nogle retningslinjer de skal arbejde under. Så vi kan som dommere ikke forvente, der er omklædning til rådighed alle steder.

Cup 2020 og andre træningskampe

I forbindelse med Cup 2020, og andre træningskampe, så spilles der efter gældende DBU Jylland regler. Dog er der også træningskampe (Hjørring har blandt andet et kommunemesterskab) hvor der er tilladt flere udskiftningsspillere end normalt. Derfor skal I bare dømme kampene, og antallet af udskiftningsspillere i de forskellige kampe, også Cup 2020, er op til klubberne at aftale indbyrdes. Det vigtigste lige nu er at alle får en god oplevelse. Dog skal I være opmærksom på at alle røde kort skal indberettes. I Cup 2020 kampene er der det sædvanlige røde kort ikon på DBU Net, men i alle øvrige træningskampe er der ikke. Skulle I få et rødt kort i disse kampe, så sender I en indberetning til formanden, og så sender han det videre til rette instans i DBU Jylland.

Sommerfest

Vores sommerfest var oprindelig berammet til d 27/6. Men da fodbolden heldigvis er kommet i gang igen, er der kampe netop den weekend. Derfor har vi valgt at flytte sommerfesten til fredag d 3/7 på IF Skjold Sæby stadion.

Programmet er som følger:

16:00-16:30 Ankomst og omklædning.

16:30-17:30 Vi spiller en fodboldturnering, hvor der også er brug for dommere, hvis man ikke har lyst til at spille med.

17:30-18:00 Omklædning.

18:00-21:00 Fælles hygge, hvor vi er vært ved pølser og kartoffelsalat. Der vil være to øl eller vand til hvert medlem. Resten er for egen regning.

Formålet med sommerhyggen er, at vi slet ikke har set hinanden i løbet af foråret. Vi vil derfor gerne invitere til denne hyggelige fredag eftermiddag/aften i gode dommerkollegaers lag, så vi kan få snakket sammen igen. Har man ikke mulighed for at komme allerede klokken 16:00, så er man velkommen til at komme så snart man kan.

Grundet forsamlingsforbuddet kan vi kun være 50 mennesker samlet. Derfor er tilmelding nødvendig efter først til mølle princippet. Tilmelding foregår ved at sende en mail til aktivitetsformand Anders W Bruun på andersbruun75@gmail.com .

Aktivitetsudvalg

Vi har i bestyrelsen truffet beslutning om, at vi gerne ser flere medlemmer være aktive i dommerklubbens arbejde. Derfor har vi besluttet at lave et aktivitetsudvalg, hvor Anders W Bruun står som bestyrelsens repræsentant. Herudover har Teddy Mylund og Nynne Kristensen sagt ja til at deltage i aktivitetsudvalget. I løbet af sommeren skal udvalget lave et årshjul, hvor alle arrangementer skal fremgå. Vi glæder os til at se frugterne af et samarbejde med bestyrelsen og medlemmer, som vi helt sikkert tror er vejen frem.

Opkrævning af klubafgift for foråret

Som følge af det begrænsede antal kampe hidtil i 2020 har vi besluttet, at der ikke udsendes opkrævning af klubafgift for foråret her til sommer. I stedet udsendes denne opkrævning først til september. Samtidig gør vi opmærksom på, at opkrævning af klubafgift for efteråret først udsendes i starten af det nye år.

Medlemsmøde

Vi er i gang med at arrangere et medlemsmøde i begyndelsen af august måned. Tid og sted ligger ikke helt fast endnu, men så snart der er noget på plads får I besked.

Det var ordene for denne gang. Som skrevet øverst, så er I velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, hvis der er spørgsmål eller andet der trænger sig på. Vi er der for Jeres skyld!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK