Ny tøjaftale og sommercups

Bestyrelsen har afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde grundet ny tøjaftale samt evt. opstart af sommercups i 2020. Ydermere er der blevet drøftet indholdet af seneste tids telefonmøder med DBU og DFU.

Bestyrelsen informerer så snart der er nyt om den nye tøjaftale og sommercups.