Medlems-Information

Kære alle medlemmer af Vendsyssel Fodbolddommerklub.

Den nye bestyrelse er kommet godt i gang med arbejdet frem mod den nye sæson, og vi kan i den forbindelse præsentere denne medlemsinfo. Der vil i løbet af sæsonen blive udsendt medlemsinfo efter behov.

Bestyrelsen tegnede sig således efter generalforsamlingen sidste fredag.

Formand: Michael Kristensen

Næstformand: Anders W. Bruun

Kasserer: Steffen Damtoft

Sekretær: Kasper Søndergaard Sørensen

Menigt medlem: Lars Christian Thomsen

1 suppleant: Carsten Eckhardt

2 suppleant: Martin Kirkholm Braun

Udviklerudvalget 2020 har følgende besætning

Tovholder: John Østergaard

Medlem: Nynne Kristensen

Medlem: Flemming Andersen

Medlem: Martin Kirkholm Braun

Bestyrelsens repræsentant: Steffen Damtoft

Det er John Østergaard der står for at påsætte kampe til udviklinger, og det er Nynne Kristensen der står for at påsætte kampe til vejledninger. Alt dette gøres i et tæt samarbejde med dommerpåsætter Torben Nielsen.

DBU Rekruttering

År 2020 er rekrutteringens år i DBU. Derfor blev den gamle bestyrelse i slutningen af efteråret bedt om at udpege en ansvarlig på dette område i VFK. Valget faldt på Nynne Kristensen, hvor hun i et tæt samarbejde med DBU Jylland, er med til at arrangere dommerkurser i dommerområde Vendsyssel. Det har allerede udmøntet sig i et dommerkursus i Sæby d 28 og 29 marts, med eksamen d 4 april. Kender I medlemmer nogen der kunne være interesseret i at blive dommer, så kontakt Nynne, og hun vil være behjælpelig med at få tilmeldt de kommende aspiranter. Prisen er blot 500 kr

Aktivitetsudvalget

Bestyrelsesmedlem Anders W. Bruun er igen i år formand for aktivitetsudvalget. Vi vil i bestyrelsen gerne højne det sociale i dommerklubben i år, da vi mener det er med til at ryste det hele meget bedre sammen. Vi har desværre set en nedadgående deltagelse i diverse arrangementer. Derfor vil vi gerne have Jer medlemmer på banen, så I kan være med til at komme med forslag, og eventuelt også aktivt i samarbejde med Anders, arrangere disse arrangementer. Det sidste er dog ikke et krav, men vi vil meget gerne have gode forslag til hvad der kan laves. Kontakt derfor Anders Bruun, hvis I har en god idé til noget socialt arrangement. Vi kan i den forbindelse allerede nu afsløre, at der fra bestyrelsens side arbejdes på et medlemsmøde inden efterårssæsonen begynder.

Hjemmesiden

Det er bestyrelsens helt store målsætning at hjemmesiden skal være up to date hele tiden. Den har haltet i et stykke tid, og derfor er det en af de allerførste opgaver vi går i gang med. Vi har derfor søgt en webmaster til at hjælpe med opgaverne. Det er derfor med stor glæde vi kan fortælle, at Nikolaj Boddum Pedersen er ny webmaster i VFK. Nikolaj vil inden længe få overdraget alle de nødvendige oplysninger, og så vil han i tæt samarbejde med bestyrelsen sørge for at hjemmesiden får et kærligt eftersyn. Her er det også vigtigt at sige, at opdager I medlemmer noget der er mangelfuldt, så er I meget velkommen til at kontakte en af os, så vi kan få det ændret. Herudover vil alle nyheder på hjemmesiden også blive sendt ud på klubbens facebokside.

Nye dommere

Det er glædeligt at vi allerede kan meddele, at dommerområde Vendsyssel har fået fire aspiranter igennem det nyligt afholdte dommergrundkursus i Aalborg Freja. De fire aspiranter skal nu igennem tre føl-kampe, inden de kan kalde sig ”rigtige” fodbolddommere. Til disse føl-kampe er der en vejleder med ude, som i tæt samarbejde med udviklerudvalget og dommerudvalget skal vurdere, om de er klar til at blive godkendt. Det skal derfor bemærkes, at disse nye aspiranter først kan optages som medlemmer af dommerklubberne når de har bestået deres føl-kampe. Så I vil opleve dommere ude på banerne, der ikke dømmer i reglementeret påklædning med dommertøj og DFU/DBU mærker på tøjet. Det er det vi igennem DBU Jylland har fået besked på er gældende for nu. Møder I de nye dommere, så hjælp dem og byd dem velkommen i dommerverdenen, og når de så har bestået kan vi indlemme dem i dommerklubberne.

Diverse

Som nævnt på generalforsamlingen, så vil vi gerne at I dommere kommer til bestyrelsen, hvis I oplever noget udsædvanligt, eller der kommer uforudsete hændelser. Er der nogen der har brug for hjælp til at få udfyldt en indberetning man er lidt i tvivl om, så skal I også være velkommen til at kontakte en af os. Hellere et spørgsmål for meget, end et for lidt. Vi er der for Jeres skyld.

Med disse ord vil vi gerne ønske alle dommere en rigtig god sæson. Husk at få lagt afbud ind på DBU Net, så vi kan hjælpe Torben med ikke alt for mange ændringer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK