Referat fra generalforsamlingen

Fredag den 7. februar 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub (VFK).

Afgående formand Søren Hjortholm bød velkommen, inden de fremmødte medlemmer gik ombord i de gule ærter.

På generalforsamlingen kunne Søren Hjortholm gratulere Søren Bak med sit 50 års jubilæum som fodbolddommer. Hvilket er det syvende medlem af VFK til at modtage denne hæder. Det synlige bevis herfor var naturligvis DFU’s 50 års nål samt diplom.

Der blev uddelt 25 års nål samt diplom til Knud Erik Andersen, Leif Jensen og Per Christensen.

10 års nålen blev uddelt til Ole Hansen og Lars Henrik Kristensen.

Talentpokalen gik velfortjent til Andreas Rosander Andersen for et fantastisk år.

Klubpokalen gik til Richard Jensen.

Anders Rishøj blev enstemmigt valgt til dirigent, hvorefter det var tid til at tage fat på selve generalforsamlingen.

Søren Hjortholm fremlagde bestyrelsens beretning, der ikke gav anledning til de store kommentarer fra den fremmødte forsamling.

Poul Pedersen fremlagde regnskabet, der udviste et mindre underskud. Regnskabet blev godkendt uden indvendinger. Det var i øvrigt sidste gang Poul fremlagde regnskabet, da han træder tilbage som kasserer efter en lang og flot tjeneste.

De forskellige valg på generalforsamlingen gav følgende resultat:

  • Formand for 1 år: Michael Kristensen
  • Kasserer for 2 år: Steffen Damtoft
  • Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anders Westfall Bruun og Lars Christian Thomsen.
  • 1. suppleant for 1 år: Carsten Eckhardt
  • 2. suppleant for 1 år: Martin Kirkholm Braun
  • Revisor for 2 år: Gordon Dalsgaard
  • Revisorsuppleant for 1 år: Anders Rishøj

VFK takker de fremmødte for en rigtig god aften.