Regelgennemgang af nye ændringer i fodboldloven

Kære medlem af VFK

Så er der endelig nyt om dette. DBU havde i første omgang udsendt “læs-let-udgave” af regelændringerne og mente, at det i første omgang var tilstrækkeligt. Efterfølgende har DFU gjort opmærksom på, at denne udgave var yderst mangelfuld, så DFU ville lave en pixi-udgave af ændringerne og udgive denne i starten af juli måned. Dette er bekendtgjort på deres side på Facebook.

DBU har dog fået så massiv kritik fra flere fronter, at det er blevet besluttet, at der alligevel vil blive afviklet teorigennemgange med ændringerne som omdrejningspunkt. Der vil blive afviklet 9 gennemgange i Jylland i løbet af august måned, men det er IKKE endnu meldt ud, hvor og hvornår disse gennemgange vil blive afviklet. Dette tilgår meget snart og vil blive beskrevet i næste udgave af “Dommernyt”, der rundsendes pr. mail af DBUJylland. 

I samme udgave vil der blive lagt videomateriale ind, som man kan nærstudere og dermed læse op på de nye ændringer.

VFK vil melde noget ud her også, når vi ved mere om gennemgangene. I skrivende stund vides det ikke, om DFU stadig vil udarbejde en pixi-udgave til udgivelse…

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK