Diadora fortsætter som sponsor

DFU har for nyligt bekendtgjort, at Diadora fortsætter som leverandør mht dommertøj. Aftalen er netop blevet underskrevet til 2022. Du kan læse mere om nyheden her: Diadora fortsætter som sponsor

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at en enig bestyrelse i VFK har bakket op omkring DFUs forhandlinger mht leverandør af tøj, hvorfor vi finder den nye aftale tilfredsstillende i forhold til alternativet her og nu, hvis der skulle skiftes leverandør.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK