Indlæg fra generalforsamlingen 2019

Kære medlem af VFK

Lidt forsinket (hvilket beklages) kommer hermed et lille indlæg vedrørende generalforsamlingen 2019:

Fredag den 8. februar 2019 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub (VFK).

Afgående formand Charlie Jensen bød velkommen, inden de fremmødte medlemmer gik ombord i de gule ærter og den alternative ret.

På generalforsamlingen kunne Charlie Jensen gratulere Erling Grønlund med sit 50 års jubilæum som fodbolddommer. I øvrigt det sjette medlem af VFK til at modtage denne hæder. Det synlige bevis herfor var naturligvis DFU’s 50 års nål samt diplom.

Der blev uddelt 25 års nål samt diplom til John Jensen, Pete Babbage, Bent Andersen og Steffen Damtoft.

10 års nålen blev uddelt til Kasper Søndergaard Sørensen, Kurt Steen Jensen, Michael Karstenskov, Preben Mandrup samt Søren L. Simonsen.

Talentpokalen gik velfortjent til Andreas Rosander Andersen for et fantastisk år.

Klubpokalen gik til en meget overrasket John Østergaard.

Anders Rishøj blev enstemmigt valgt til dirigent, hvorefter det var tid til at tage fat på selve generalforsamlingen.

Charlie Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, der ikke gav anledning til de store kommentarer fra den fremmødte forsamling.

Poul Pedersen fremlagde regnskabet, der udviste et mindre underskud. Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.

De forskellige valg på generalforsamlingen gav følgende resultat:

Formand for 2 år: Søren Hjortholm

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Kasper Søndergaard Sørensen

Bestyrelsesmedlem for 1 år: Anders Westfall Bruun

1. suppleant for 1 år: Nikolaj Gajhede

2. suppleant for 1 år: Martin Kirkholm Braun

Revisor for 2 år: Nikolaj Boddum Pedersen

Revisorsuppleant for 1 år: Anders Rishøj

VFK takker de fremmødte for en rigtig god aften.