Formandens klumme december 2018

Kære medlem af VFK

Formandens klumme for december 2018 er klar og kan læses her:


FORMANDENS KLUMME

Turneringen i efteråret er nu overstået, og indendørssæsonen med FUTSAL og indefodbold er allerede godt i gang. De fleste af Jer har valgt at holde pause indtil foråret, mens andre fortsætter indendørs.

* Siden sidst har der forholdsvis været stille og roligt. Der har været enkelte indberetninger, og de har gået sin gang med tildeling af bøder og karantæner til de formastelige. Et bevis på at Jeres indberetninger er helt i orden. Det er meget positivt.

* Indplaceringslisten er udfærdiget og de dommere, som den vedrører, har fået eller vil få personlig besked. Tillykke til de dommere, som er rykket en tand eller to op.

* Jeg har været til DFU’s delegeretmøde på Fyn, og det blev et møde med kød på. DBU mente, at de havde vundet voldgiftssagen, og dermed retten til at påsætte private kampe, hvilket ingenlunde er rigtigt. Det giver nogle udfordringer, og i skrivende stund har DFU af dommerklubberne fået mandat til at fortsætte kampen. Man er mest indstillet på en forhandlingsløsning, men om det kan lade sig gøre vides ikke i skrivende stund.

* Som I nok alle ved, har et af vores medlemmer været involveret i en voldssag, som medførte anmeldelse til politiet. Politiet har efterforsket sagen og fundet frem til, at der ikke kunne rejses sigtelse mod nogen personer på grund af bevisets stilling. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke er særlig imponeret over den efterforskning, som er foretaget i sagen og dermed selvfølgelig heller ikke den afgørelse, som politiet har fundet frem til. Jeg har diskuteret sagen med Tore Østergaard og Per Buttenschøn. Heller ikke de var imponeret over politiets efterforskning, og vi var enige om, at sagen nok burde ankes. Både VFK og DFU ville bakke op omkring sagen, såfremt den blev anket. Vi var dog også enige om, at dommeren skulle være med ind over beslutningsprocessen. Jeg har efterfølgende haft en lang snak med dommeren, og her blev vi enige om at undlade at anke sagen. Der har været en del navneforveksling i sagen, og DBU er efterfølgende orienteret omkring dette. Man fandt dog ikke anledning til at ændre afgørelsen ud over, at man flyttede karantænen til rette person. Karantæne er løbende til den 31/12-2018 samt en bøde til klubben. Ja, man må undres over denne afgørelse.

* Bestyrelsen har besluttet at genstarte den tidligere succes med at bestille haltid til vintertræning. Det foregår i Fiberhallen i Hjørring – se opslag på vores hjemmeside.

* John Østergaard genvalgtes til DFU’s bestyrelse.

* Generalforsamlingen er fastsat til fredag den 08. februar 2019. Sæt kryds i kalenderen. Nærmere vil tilgå på hjemmesiden.

* Vi har i VFK fået 12 nye FUTSAL dommeren, men har i samme moment sagt farvel til 4. Denne tilgang vil betyde, at Torben har nemmere ved at få påsætningen til at hænge sammen.

Slutteligt vil jeg ønsker Jer og Jeres familier en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. Tak for Jeres indsats i 2018. Vi ses forhåbentlig igen til en ny spændende sæson i 2019

Med venlig hilsen

Charlie Jensen, formand for VFK