Mere om fysisk test og læs-let udgave af Fodboldloven 2018

Kære medlem

Hermed 2 nyheder om hhv. fysisk test og en ny læs-let udgave af Fodboldloven


Mht. fysisk test er det sådan, at det også er muligt for både “nye” og “gamle” serie 4 dommere at tage den fysiske test, såfremt de blot ønsker at være linjedommer. Kravene her er at løbe 14.2 til og med Jyllandsserien og 15.4, hvis man vil vinke i Danmarksserien. Vær dog opmærksom på som nyoprykket, at man også skal have gennemført og bestået kurset “Linjedommer 1”

Det skal også bemærkes, at det er muligt at tage den fysiske test 14/08/18 i Hornslet-hallen kl. 18.30, hvis man ikke har mulighed for at deltage i Aalborg som tidligere udmeldt. 


DBU har valgt at lave en “Læs-let” udgave af Fodboldlovens præciseringer pr. 01/07/18. Vi har fået følgende melding fra DBU:

Kære Alle.

Vedhæftet finder du en læs let udgave af de vigtigste ændringer i Fodboldloven for den kommende sæson. Denne læs let udgave er udarbejdet af DBUs Fodboldlovgruppe (FLG).

De nye lovændringer træder i kraft i hele Danmark pr. 1. juli 2018, og er globalt igangsat allerede pr. 1. juni 2018, hvilket bl.a. har kunnet ses ved VM.

Mest iøjnefaldende er nok VAR-systemet, som vil blive udførligt specificeret i selve Fodboldloven 2018/2019; men som ikke umiddelbart er relevant pt. i breddefodbolden, og derfor ikke er særligt omtalt i læs let udgaven.

Det er blevet besluttet, at alle dommere, vejledere og udviklere i bredde-regi også vil få mulighed for at få tildelt den nye fodboldlov 2018/2019 gratis.

Du vil blive holdt orienteret fra din lokale Lokalunion om, hvorledes distributionen foregår, når Fodboldloven 2018/2019 kommer fra trykkeren. Dette bliver formentlig på et tidspunkt i august 2018.

Du bedes venligst afvente meldingen fra din lokalunion; Fodboldloven 2018/2019 kommer ikke hurtigere fra trykkeren fordi man ringer, mailer, sms’er sender brevduer etc. Du skal nok blive holdt orienteret 😊

Afslutningsvis ønskes du og din familie en rigtig god sommer og en god sommerferie

Med venlig hilsen

på vegne af FLUs Breddedommergruppe

Du kan læse læs-let version ved at trykke her: Læs let version 2018

Den er desuden lagt ind under “Diverse links” på siden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK