Formandens klumme maj 2018

Kære medlem af VFK

Så er formandens klumme for maj 2018 udkommet. Læs mere herunder:


Formandens klumme for maj 2018

Kære VFK medlemmer.

Nu hvor halvdelen af forårssæsonen er færdigspillet, er det igen tid til lidt information om, hvad der foregår i vores dommerklub.

 • Der er gennemført fysiske tests med lidt blandede resultater, og desværre er nogle dommere ikke mødt op til test, hvilket har betydet, at ændringer i indplaceringslisten har været nødvendig. Desværre har vi også haft dommere, som har været og er skadet og derfor ikke gennemført den obligatoriske fysiske test for at må dømme i serie 3 og derover. Det er mit inderlige håb, at de kommer over deres skader og igen kan tilføre dommerklubben og klubberne deres ekspertise på banerne. 2 dommere har fået bevilliget orlov fra dommergerningen i 2018 af arbejdsmæssige årsager.
 • I år har vi fået 9 nye dommere, som har bestået eksamen og meldt sig ind i VFK. De 5 af dem er allerede godt i gang med at dømme. De sidste 3 dommere starter op i løbet af maj måned, når de fylder 15 år. En enkelt dommer (pige) har meldt sin ankomst til klubben fra efterårets start.
 • Vi har desværre haft en rigtig træls sag i en oldboys kamp i HI, hvor en dommer bogstaveligt talt blev slynget i jorden. Den pgl. dommer har lavet en meget flot indberetning, og jeg har selv haft en god dialog med ham. Han har ikke lidt nogen overlast og har heldigvis stadig mod på at dømme fodbold. Jeg har efterfølgende fulgt sagen op og den formastelige har fået en karantæne på 6 spilledage. Endvidere er bestyrelsen i tæt dialog med den pågældende spillers klub, som IKKE er HI.
 • Vi har indtil nu haft 4 trænerbortvisninger i foråret, hvoraf de 3 har givet bøde og karantæne. Den sidste trænerbortvisning gav ingen sanktioner fra DBU, da retningslinjerne for bortvisning af træner/ledere ikke er overholdt. Jeg vil derfor igen slå et slag for, at vi efterlever reglerne og tildeler en henstilling inden bortvisning og husker at sætte kryds i skemaet.
 • Der er afholdt 1 bestyrelsesmøde hos Hjørring Frem, hvor AIK Frems bestyrelse deltog i den første halve times tid. Mange ting blev vendt og drejet. Et meget konstruktivt møde, hvor vi føler, at vi igen er kommet tæt på en af ”vores” klubber. Efterfølgende har vi sammen løst nogle små problemer, som var opstået. Jo – dialog er vejen frem.
 • Bestyrelsen har afholdt et møde med DBU Jylland, hvor Jakob Bille og Torben Nielsen deltog, og hvor påsætningen af dommere er det store spørgsmål. Det er ingen hemmelighed, at DBU Jylland ikke var tilfreds med mine udtalelser i forbindelse med kampfordelermødet i Østervrå tidligere på året, men det er nu en gang sådan, at man en gang i mellem skal ytre sine synspunkter. Det har blandt andet medført, at DBU nu i de øverste ungdomsrækker vil forsøge at påsætte højere indplacerede dommere til disse kampe. Det er og vil altid være DBU, som har påsætningsretten og derfor også dem, som kan dispensere fra indplaceringslisten.
  Torben fremlagde en opgjort liste omkring dommere, som har krydset den ”usynlige” grænse mellem Aalborg og VFK. Den viste, at 310 kampe er dømt af Aalborgdommere i VFK området, mens 300 kampe er dømt af VFK dommere i Aalborg området. Endvidere er grænsen for. hvor vores øverst rangerede dommere må dømme i de lavere rækker fjernet. Vi havde en rigtig god dialog omkring mange problemstillinger, hvor specielt dommerpåsætningen fyldte meget. Resultatet af mødet blev, at vi skal i tættere dialog med hinanden, end vi tidligere har været. End bøn til Jer alle – Husk løbende at opdatere Jeres afbudsliste hos DBU og kontakt Torben hvis der er problemer. Bestyrelsen står til rådighed, såfremt der er ting, som ønskes uddybet.
 • Dommerregion 1 har fået ny formand, efter Simon Schøler har valgt at stoppe grundet arbejdsmæssige årsager. Ny formand er Lars Schou Nielsen, Aalborg Fodbolddommerklub. Det er DBU, som udvælger formanden, men det er glædeligt, at valget er faldet på Lars, som begge dommerklubber kan gå ind for. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde.
 • Voldgiftsagen er afsluttet, og den endte uafgjort. DFU fik medhold i det principielle i, at udmøntningsnotatet har forrang overfor 21. punkts erklæringen. I praksis vil det sige, at DBU ikke kan påsætte dommere, men at dette skal gøres via DFU. Voldgiftsretten lagde også vægt på, at DBU kan være medarrangør af en turnering, og er det tilfældet, har DBU retten til at påsætte kampe. Voldgiftsretten har desværre ikke taget stilling til, hvilke præmisser der skal til for at man kan kalde sig medarrangør. Derfor er der ikke nogen entydig afklaring. DBU og DFU er dog enige om, at man vil mødes på ny for at se, om der er mulighed for en løsning.
 • Det er med glæde, at bestyrelsen kan meddele, at 2 kandidater har bestået udviklereksamen. Ole Hansen har bestået kurset som breddeudvikler og må virke som sådan op til og med serie 3. Nynne har bestået trio udviklerkurset og må derfor fungere som udvikler i triokampe. Stort tillykke til dem begge. Vi glæder os alle til at se jer på sidelinjen. Martin Braun skal op til eksamen den 24. maj som breddedommerudvikler. Mon ikke også han kommer igennem nåleøjet? En stor tak skal lyde til Stig Hansen, som overordnet tovholder, John Østergaard for at læse korrektur på de indsendte udviklinger i følforløbet og ikke mindst de udviklere, som har haft vores 3 kandidater med ud til de praktiske opgaver.

Nu vil jeg slutte for denne gang og ønske Jer alle en fortsat god forårssæson.

I gør det godt derude.

Formanden

 

 

 

 

 

 

 

.