Formandens klumme

Kære medlemmer af VFK
 

Vi vil i VFK forsøge at lave noget nyt, som vi kalder “Formandens klumme”. Første klumme er netop blevet skrevet og er nedenstående:


Kære medlemmer,
 
Der er nu gået godt 1 måned siden vores generalforsamling, og bestyrelsen er godt i gang med arbejdet. Fra vores side har vi et ønske om at skitsere, hvad der pågår i klubben og har derfor skrevet denne informationsskrivelse til jer om, hvad der er sket siden generalforsamlingen, og hvad der sker i den nærmeste fremtid. 
 
 • Generalforsamlingen blev afholdt i februar måned og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:
                    Formand:                      Charlie Jensen (valgt på generalforsamlingen)
                    Næstformand:              Martin Braun
                    Sekretær:                       Steffen Damtoft
                    Kasserer:                       Poul Pedersen (valgt på generalforsamlingen)
                    Aktivitetsudvalg mv:    Søren Hjortholm
 
 • Udviklerudvalg er atter i år nedsat uden en egentlig formand, idet både udvalg og bestyrelse var yderst tilfreds med den måde, hvorpå det fungerede i sidste sæson. Det fortsætter altså som en selvstyrende gruppe med følgende medlemmer, og arbejdsområder:
                    Tovholder:                                John Østergaard                    
                    Udviklinger/vejledninger:       Nynne Jensen og Martin Braun
                    Test mv.                                     Martin Braun
                    Talenter mv.                              Jim Riise 
 
Derforuden indgår Kaj Larsen i gruppen ad hoc med ansvar for påsætning af udviklere og vejledere og har dermed den direkte kontakt til vores kamppåsætter Torben Nielsen. De administrative opgaver omkring udviklinger og vejledninger ligger hos Nynne og Martin. 
 
 • Som nævnt på generalforsamlingen bliver VENDELBOEN/RÅDGIVEREN ikke længere udgivet i papirform. Søren Hjortholm arbejder ihærdigt på at få de væsentligste oplysninger overført til vores hjemmeside og i skrivende stund er han meget tæt på at være færdig. Indtil da må I anvende sidste års udgave eller kontakte et medlem af bestyrelsen. 
 • Vi har nu været igennem de obligatoriske teorigennemgange samt de fysiske tests. Omkring de fysiske tests er der enkelte hængepartier, som skyldes skader mv. Martin Braun følger op på disse. 
 • Udviklerudvalget har allerede haft deres første møde, hvor de har fordelt opgaverne i mellem sig. 
 • Vi har ved dommereksamen i Brønderslev fået tilgang af 8 nye dommere. Alle har tilkendegivet, at de vil dømme fodbold og der er opstartsmøde i Vrå tirsdag den 27. marts, hvor Søren Hjortholm, Poul Pedersen og Charlie byder dem velkommen. 
 • Bestyrelsen har efter en forespørgsel fra Hjørring Frem været til orienteringsmøde med klubben, hvor Søren Hjortholm og Charlie stod på mål for spørsmål omkring de nye tiltag i fodboldloven. Endvidere indeholdt mødet også en del omkring dommerne, deres ageren, og hvordan man som dommer forberedte sig til en kamp, og hvilke krav vi som dommerklub har til vores dommere. Det var en ualmindelig god aften, hvor spørgelysten var stor fra deltagerne. Det er vores opfattelse, at der blev bygget en rigtig god bro mellem klub og dommerklub. 
 • Den 4. april 2018 afholdes et møde med DBU Jylland, hvor Torben Nielsen og Jakob Bille deltager. Emnet til mødet er udelukkende påsætning af dommere. Mødet har til hensigt at mindske misforståelser mellem vores dommere og påsætter og få skabt en forståelse for, hvorfor påsætningen foregår som den gør, og hvorfor der igennem lang tid har været stillet spørgsmåltegn omkring dommerpåsætningen. 
 • Arbejdet med vores talenter i den lokale talentgruppe er allerede godt i gang og de har haft deres første samling. 
 • Dommerregions 1 formand – Simon Schøler – er stoppet som formand på grund af arbejdspres i hans civile karriere. Stillingen har været slået op på DBUnet så alle har haft mulighed for at søge stillingen. Det forventes at stillingen bliver besat i løbet af kort tid. Aalborg Fodbolddommerklub og VFK har lavet en fælles indstilling til DBU omkring en person, som vi i begge klubber gerne så, som ny formand. Det skal dog præciseres, at ALLE har kunnet søge stillingen, og at vi reelt er uden en indflydelse. 
 • I dag er VFK ikke medlem af regionens dommerudvalg. Jeg har derfor forespurgt om, det var muligt vi kunne blive repræsenteret i udvalget. I givet fald har bestyrelsen indstillet Flemming Andersen til denne opgave, såfremt vores ønske kan imødekommes.
 • 7. april samles regionens udviklere til årlig udviklersamling. Det vil i år foregå i Sæby, hvor der er lavet et spændende program, der afsluttes med overværelse af Sæbys kamp i Jyllandsserien. Herefter er udviklerne klar til en ny sæson og klar til at lave udviklinger af vores dommere. 
Som sagt er der masser af opgaver at tage fat på, men bestyrelsen vil fremadrettet forsøge at lave information via vores hjemmeside, om hvilket arbejde der foregår bag kulisserne. 
Skulle der i mellemtiden opstå spørgsmål, er I altid yderst velkomne til at kontakte et medlem af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen ønsker Jer alle en god sæson med håb om, at I får en masse gode oplevelser på banen. 
 
 
På bestyrelsens vegne
Charlie