Nyt udviklerudvalg i Vendsyssel Fodbolddommerklub

Kære venner,

I forlængelse af den nylige konstituering af bestyrelsen, i forbindelse med Ole Hansens stop som formand, har det ligeledes været nødvendigt at kigge på sammensætningen af klubbens udviklerudvalg.

Udvalget udpeges af bestyrelsen, og havde tirsdag aften sit første møde.

Gældende fra dags dato, består udviklerudvalget af nedenstående persongruppe:

John Østergaard

Tovholder for gruppen. Deltager ligeledes i indplaceringsmøder i regionalt regi. Derudover står John for kommunikationen med vores interessenter (dommere, dommerpåsætter, talentudvalg, DBU m.v..)

Kaj Larsen

Påsætter lokale udviklinger og vejledninger. Modtager ligeledes kopi af udviklings- samt vejledningsskemaer fsv. angår lokale opgaver.

Jim Riise

Udvalgets repræsentant i den lokale talentdommergruppe (gruppen hvor dommere modnes til evt. indstilling til RTG).

Martin Kirkholm Braun

Bestyrelsesrepræsentant – står dermed for orientering mellem de to grupperinger i det omfang det vurderes nødvendigt. Derudover har Martin ansvaret for at arrangere de årlige fysiske og teoretiske test.

Samtidigt kan vi allerede nu afsløre, at der desværre ikke vil være ret mange vejlederopgaver i efteråret, som følge af yderst få nye dommere.

Evt. spørgsmål til opgaverne under udvalget, kan rettes til en af de ovenfor nævnte personer.

I ønskes alle en fortsat god sæson.

Med venlig hilsen

Udviklerudvalget