Formandsskifte

På bestyrelsesmødet torsdag d. 22.06.2017 meddelte Ole Hansen, at han desværre ikke ser sig i stand til at fortsætte som formand i Vendsyssel Fodbolddommerklub.  

Årsagen hertil er et stigende arbejdspres i Oles civile karriere.

Den øvrige bestyrelse har forståelse for Oles beslutning, og har naturligvis taget denne til efterretning.

For nuværende betyder dette følgende:

  1. Ole Hansen udtræder pr. 22.06.2017 af bestyrelsen
  2. Charlie Jensen indsættes som konstitueret formand.
  3. Martin Kirkholm Braun indtræder som konstitueret bestyrelsesmedlem.
  4. Der arbejdes på at udpege en ny udviklerformand – mere herom snarest muligt.
  5. Martin Kirkholm Braun indtræder som konstitueret bestyrelsesrepræsentant i udviklerudvalget, idet Charlie Jensen udtræder.

Da klubbens love tilsiger at formanden skal vælges på en generalforsamling, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at vælge en ny formand.

Ovennævnte er derfor gældende indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt.

Den ekstraordinære generalforsamling forventes afholdt onsdag d. 13.09.2017, i Idrætscenter Vendsyssel – Vrå.

Vi forventer samtidigt at afholde et medlemsmøde – I hører nærmere herom senere.

Evt. spørgsmål til denne information, kan rettes til konstitueret formand – Charlie Jensen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Vendsyssel Fodbolddommerklub