Vendelboen 2017 er online

Så er Vendelboen 2017 nu tilgængelig online her på www.vfk.dk. Find den under: “For dommere” → “Links”

Versionen online er ændret en smule i forhold til den trykte udgave. Læg især mærke til følgende ændringer:

 • Medlemsfortegnelse (s. 6-9)
  • Her er adresserne blevet skjult, da den nu ligger online uden for dommer-loginet
 • Spilleregler for 9:9 rækker (s. 29)
  • Her skal man lægge mærke til ny banestørrelse, som er ændret fra 2017
 • Spilleregler for 8:8 rækker (s. 30)
  • Her er tilføjet, at det fra 2017 er muligt at spille 11:11 for U13 for både drenge og piger. I det tilfælde gælder reglerne for 11:11 naturligvis…
 • Spilletid – fri udskiftning – advarsler m.m. (s. 33)
  • Her er netop ændret, at U13 kan spille enten 8:8 eller 11:11, og hvilken betydning det har for tidsbegrænset udvisning (5 eller 10 min.)
 • Honorarer 2017 (s. 34)
  • Her er de nye klubafgifter skrevet ind jvnf. tidligere nyhed beskrevet her på siden. BEMÆRK: Kampe a 30 minutters længde (eller kortere) (som ved små stævner) har fået klubafgiften 5 kr.. I tidligere nyhed om afgifterne var denne sat til kr. 10.

VFK beklager forglemmelser og ændringer, som er sket siden trykningen af Vendelboen 2017.