post

MEDLEMSBREV

Medlemsbrev til dommere i VFK

Kære alle.

Forårssæsonen går på hæld, og det har igen i år været en stor udfordring at få afviklet turneringen. Masser af kampe er blevet udsat grundet Corona, og det har trukket store veksler på alle dommere, når kampprogrammet er blevet så tætpakket som det har været på det seneste. I har alle gjort en formidabel indsats, og vi har været forskånet for de helt store sager i dette forår. Dog har vi haft en enkelt dommer, der har følt sig truet i forbindelse med afslutningen på en serie 3 kamp. En sag, der endnu ikke har fundet sin afgørelse, og som vi spændt afventer disciplinærudvalgets afslutning på.

Generalforsamling.

Som I alle ved, så har vi endnu ikke kunne afholde vores generalforsamling, grundet det forsamlingsforbud der har været. Nu åbner det hele heldigvis op igen, men vi har i bestyrelsen besluttet, at vi simpelthen udskyder generalforsamlingen til februar 2022. I stedet vil vi afholde et medlemsmøde, hvor nåle, pokaler, og gaver vil blive overrakt. Hvis der skulle være nogle medlemmer der er uenig i vores beslutning, så hører vi gerne fra Jer senest d 1/7 2021.

Medlemsmøde.

Som tidligere udmeldt, så afholder vi medlemsmøde torsdag d 19/8 i Østervrå Kulturcenter. Aftenen vil blive med spisning fra klokken 17:30, efterfulgt af meddelelser fra bestyrelsen, og udlevering af nåle, pokaler, og gaver. Klokken 18:30 vil den tidligere landsholdskæmpe og plæneklipper, Stig Tøfting, underholde med et foredrag, hvor han også vil svare på spørgsmål fra Jer medlemmer. Han er en mand der ikke er bleg for at sige sin mening, hvilket vi uge efter uge oplever både på tv, og i hans klumme i Ekstra Bladet. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmeldingen skal ske til aktivitetsudvalgets formand, Anders W Bruun, på mail andersbruun75@gmail.com. Husk afbud på DBU Net til denne aften, så DBU Jyllands dommerpåsætter ikke sætter Jer på kampe.

Tøjaftalen.

Der er endnu ikke fundet af ny tøjleverandør. DFU arbejder hårdt på sagen, og vi afventer nyt hvert eneste øjeblik. Den nye tøjaftale skal begynde 1/1 for elitedommerne, og sommeren 2022 for breddedommerne.

Opkrævning.

Kassereren meddeler, at han sender opkrævninger ud i løbet af uge 26. Husk og få betalt til tiden, så Steffen ikke skal bruge tid på at sende rykkergebyr ud.

Teori og løbetest.

I øjeblikket er der fuld gang i diverse test. Flere af Jer har været igennem, men der er også en hel del der mangler. Teorien kan i år også tages online. Få Jer tilmeldt inde på DBU Net, hvor I går ind i FOKUS, og herfra videre til kursustilmelding. Har I spørgsmål til, hvordan I tilmelder Jer, så kontakt gerne en fra bestyrelsen.

Indberetninger.

Hvis I har en indberetning af særlig grov karakter, så skal den sendes til formanden som kopi. Alle trænerbortvisninger skal indsendes til formanden som kopi.

FIFA-test træning i sommerferien.

Da den nye FIFA-test er blevet indført i år, vil vi tilbyde medlemmerne at prøve den her i sommerferien. Vi ved det ikke er muligt for alle at deltage grundet ferie, men eftersom DBU Jylland har valgt at placere testene i sommerperioden, har vi ikke rigtig andet valg. Det bliver muligt at prøve FIFA-testen i både Sæby og Hjørring på følgende datoer.

28/07 klokken 19:00 Sæby Atletiskstadion

01/08 klokken 10:00 Hjørring Atletikstadion

04/08 klokken 19:00 Sæby Atletikstadion

08/08 klokken 10:00 Hjørring Atletikstadion

Ved eventuelle spørgsmål i forbindelse med FIFA-testen, så kan man rette henvendelse til aktivitetsudvalgsmedlem Nynne Kristensen, der vil være behjælpelig.

God sommer.

I ønskes alle en rigtig god sommerferie. Pas på Jer selv og Jeres familier, og nyd nogle uger væk fra fodboldbanen, så batterierne kan tankes op på ny.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK

post

Flere ændringer

Så er der nye ændringer i tiderne – denne gang gælder det obligatorisk teorigennemgang i Østervrå hhv. 15. og 28. juni.

Datoerne er gode nok, men på forlangende af DBU starter vi kl. 18, og ikke som tidligere udmeldt kl. 19.
Jeg skal endnu engang beklage al forvirringen. 

Vh. Anders W. Bruun

post

Vigtig information vedrørende fysisk test

Kære medlemmer

Vigtig info vedrørende fysisk test. 

Der er sket ændringer fra DBUs side, og bestyrelsen vil derfor bede dig om at glemme alt, hvad der tidligere har været meldt ud om fysiske test af dommere i serie 3 og højere. Tidspunkterne for fysiske test i Vendsyssel er følgende:

Onsdag den 9/6 kl. 18.00: Coopertest på Hjørring Atletikstadion
Onsdag den 9/6 kl. 18.30: Yoyo-test i Fiberhallen

Torsdag den 12/8 kl. 18.00: Coopertest på Hjørring Atletikstadion
Torsdag den 12/8 kl. 18.30: Yoyo-test på Dana Cup kunstgræsbane
Torsdag den 12/8 kl. 19.00: FIFA-test på Dana Cup kunstgræsbane
Bemærk, at yoyo-testen denne dag er udendørs.
Hvis ingen af de ovennævnte tidspunkter passer, må man som altid gerne deltage i en af Aalborg Fodbolddommerklubs test. Tid og sted kan ses på DBUnet. Det samme gælder i øvrigt for både teoritest og obligatorisk teorigennemgang.
Husk at tilmelding til samtlige kurser skal ske via DBUnet. Links hertil kan findes i den seneste udgave af dommernyt.

Jeg beklager den ulejlighed, de fejlagtigt udmeldte datoer har afstedkommet.
Alle spørgsmål til ovenstående skal rettes direkte til Anders.

Vh. Anders W. Bruun

post

Teorigennemgang og test

Kære medlemmer.

Som tidligere meldt ud, holder vi fra i år teorigennemgang og fysiske test i sommermånederne, i stedet for som tidligere i vinterperioden. Der sker desuden den ændring, at DBU afvikler mange af de obligatoriske teorigennemgange online, og derfor kun tilbyder to aftener med fysisk tilstedeværelse i Vendsyssel. I det følgende kan du læse om, hvor og hvordan du kan deltage i de forskellige tilbud.

Obligatorisk teorigennemgang (ALLE dommere):
Der holdes obligatorisk teorigennemgang med fysisk tilstedeværelse i Østervrå Kulturhus på følgende tidspunkter:
Tirsdag den 15/6 kl. 19-21
Mandag den 28/6 kl. 19-21
På begge hold er deltagerantallet begrænset til 40 personer.
Der afholdes online teorigennemgang de fleste aftener i perioden 16.-30. juni og 2.-19. august. 
Uanset om du ønsker fysisk eller online teorigennemgang, tilmelder du dig via kursustilmeldingen på mitDBU.

Fysisk test (Dommere i serie 3 og højere samt LD i serie 2 og højere):
Der afholdes fysiske test i Fiberhallen i Hjørring på følgende tidspunkter:
Lørdag den 12/6 kl. 9-11 (cooper og yoyo)
Lørdag den 14/8 kl. 9-12 (FIFA, cooper og yoyo)
Under menuen “Testkrav” på hjemmesiden kan du læse mere om de forskellige test. Forud for testen den 14/8 bliver der mulighed for at prøve FIFA-testen en gang eller to. Mere herom senere.
Tilmelding via mit DBU.

Teoritest (Dommere i serie 3 og højere):
Der afholdes teoritest i Østervrå Kulturhus på følgende tidspunkter:
Tirsdag den 10/8
Mandag den 16/8
Testene er i små grupper og af ca. 30 minutters varighed. Send senest den 6/6 en mail til andersbruun75@gmail.com med ønsker til tidinterval. Skriv meget gerne flere intervaller på ønskelisten. Vælg mellem:
10/8 kl. 17-19
10/8 kl. 19-21
16/8 kl. 17-19
16/8 kl. 19-21

Vel mødt til de relevante arrangementer!
På bestyrelsens vegne
Anders W. Bruun

post

Tøffe kommer til Vendsyssel

Kære VFK-medlemmer.

Du kan allerede nu sætte X i kalenderen. Torsdag den 19. august kl. 17.30 inviterer vi nemlig til spisning og foredrag i Østervrå Kulturhus. 

Vi starter med en bøf fra ca. 17.30-18.30, hvorefter vi byder velkommen til Stig Tøfting.
 
Yderligere info med tilmelding følger senere.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i VFK