post

Orientering fra bestyrelsen.

Kære medlemmer

Sæsonen nærmer sig med hastige skridt sin afslutning, og vi synes derfor tiden er inde til at infomere Jer
om, hvad der rører sig i og omkring dommerklubben.

Tøjaftalen
På mandag er der indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde i DFU, hvor tøjaftalen igen skal drøftes.
Desværre blev elitedommerne jo af DBU beordret i Hummel, efter at alle dommerklubber havde stemt om,
hvilken leverandør vi skulle benytte fra sommeren 2022. Det har afstedkommet mange spørgsmål fra de
forskellige dommerklubber, da det er MEGET uheldigt vi ikke dømmer i ens tøj med eliten. Som
udgangspunkt fortsætter vi i DIADORA, og det er også bestyrelsen i VFK´s klare opfattelse, at det på
nuværende tidspunkt er den bedste løsning.

KM-afregning fra DBU
Flere dommere har kontaktet bestyrelsen ang. deres KM afregning fra DBU Jylland. Der er flere, der har fået
væsentlig mindre KM til spillesteder, de før har været på. Det har givet en forståelig undring hos mange
medlemmer, og vores opfordring er. Kontakt DBU Jylland, hvis I oplever forkerte KM beregninger.

Teori for Futsal og indefodbold
Vi er blevet gjort bekendt med at teori for Futsal og indefodbold i år afholdes Online. Hold derfor øje med,
hvornår kurserne er, så I kan få Jer tilmeldt. De vil blive udbudt inden længe, iflg. Thomas Lang fra DBU
Jylland.

Usædvanlige hændelser og trænerbortvisninger
Husk ved alle usædvanlige hændelser eller trænerbortvisninger, der SKAL formanden orienteres straks.
Bestyrelsen er også behjælpelig med at udfylde indberetningsskemaer, hvis man skulle have behov for det.

Hyggestund efter kamp
Det er altid skønt at hygge efter en kamp, med en kold øl eller lignende. Men husk nu venner, at vi ikke
drikker øl, mens vi har dommertrøjen på.


Afslutningsfest
I år har vi valgt at afholde en afslutningsfest, i stedet for en julefrokost. Festen finder sted torsdag d 11/11 i
Østervrå Kulturhus. Der vil blive bustransport fra Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Sæby, med
opsamling i byerne tæt derved. Mere om tider osv. senere. Festen begynder klokken 18:00, og busserne
kører hjem igen ved 23-tiden. I løbet af aftenen vil der være et par konkurrencer og fine præmier. Vi håber
på stor tilslutning til denne aften, så vi kan får sagt tak for en god sæson. Tilmelding kan allerede nu ske til
Anders W Bruun på mail andersbruun75@gmail.com


Vintertræning
Igen i år vil vi holde vintertræning, hvor det er muligt at holde formen ved lige. Vi starter med BIB-Test og
herefter bliver der spillet lidt fodbold. Hyggen er i højsædet disse aftener, som bliver hver tirsdag fra 19:00-
20:30 i Taars Hallen. Første gang tirsdag d 23/11.

Lovbøger

Vi har fået nye lovbøger hjem til Jer. De kan afhentes efter aftale hos Steffen Damtoft i Hjørring og Anders
W Bruun i Sæby. Det er først til mølle, da vi ikke har ubegrænset antal.

Webmaster
Vi har fået ny webmaster til hjemmesiden, hvor det nu er Claus Dalsgaard der er ansvarlig. Kontakt Claus,
hvis I har idéer til ting der kunne komme på hjemmesiden. Hvis I har taget et foto når I er ude, så send dem
også gerne til Claus.

post

Fra DFU

Bestyrelsen i DFU har bedt os udsende denne meddelelse. Eventuelle spørgsmål bedes rettes direkte til DFU.

Den 17-09-2021

Kære dommere og dommerklubber

DFU har af DBU fået dokumentation for, at DBU har retten til at bede elitedommerne om at
anvende tøjmærket Hummel, som DBU samtidig betaler for. Den aftale har eliten takket ja
til, og derfor står vi nu med to tøjaftaler.

En samlet DFU bestyrelse er stadig af den klare overbevisning, at Diadora er den helt
rigtige vej at gå for breddedommerne, da der allerede i december var en klar afvisning af
en trepartsaftale med eks. Hummel og DBU.

Dette blev bekræftet i august, hvor Diadora blev valgt som fremtidig tøjleverandør for
både bredden og eliten, på trods af en trepartsaftale med DBU og Hummel blev fremlagt
for dommerklubberne.

En samlet DFU bestyrelse står fortsat bag ved, og på mål for, den indgåede aftale
med Diadora for bredden.

Den rigtig gode nyhed for breddedommerne ved denne aftale er, at der nu ikke længere er
en udgift til elitedommernes dyre tøjpakker, og derfor vil prisen for et sæt Diadora i
fremtiden blive billigere end de tidligere annoncerede 499 kr./sæt.

Den nye aftale er for nuværende gældende fra sommeren 2022. Vi forsøger at lave en
aftale, hvor den nye pris, der er endnu lavere end de 499 kr./sæt., vil
blive introduceret tidligere.

Bestyrelsens klare overbevisning og anbefaling var, at én fællestøjaftale for bredden og
eliten ville have været at foretrække. DBU vil det anderledes, selvom DFU på demokratisk
vis valgte Diadora.

DFUs nuværende bestyrelse indkalder inden for kort tid til et ekstraordinært
delegeretmøde for dommerklubberne, som afholdes indenfor senest fire uger.

Her skal dommerklubberne gøre sin stilling klar i forhold til DFUs fremtidige virke.

Venlig hilsen
DFUs bestyrelse

post

NYT fra DFU

Kære dommer
Lørdag d. 14. august blev elitedommerne og dommerklubberne enige om, at Diadora skal være
tøjmærket for fodbolddommerne de kommende år.
De 23 dommerklubber gav i sidste ende et klart mandat for at indgå en aftale med Diadora, hvor
stemmerne fordelte sig med: ja 20, nej 1, blank 2.
Det er en treårig aftale med en option på to ekstra år gældende fra 1. juli 2022 for bredden, og
elitedommerne vil kunne tiltræde aftalen allerede fra 1. januar 2022.
Vi er stolte af, at det i den nye aftale bliver billigere for den enkelte DFU-dommer at købe tøj ved
Diadora. Unisport overtager hurtigst muligt distribution og bestillinger af dommertøj fra Shop Easy,
hvilket vil gøre det nemmere og hurtigere for dig som dommer at købe tøj.
Diadora arbejder nu hårdt på at skaffe tøj hjem i alle størrelser, da lageret har været kørt ned på nogle
varianter. Herefter vil tøjet hurtigst muligt blive lagt på shoppen online.
Vi appellerer om forståelse for dette, da Diadora også har været i uvished om den kommende tøjaftale.
Der bliver iværksat tiltag fra Diadora, som vil medføre, at alle størrelser vil være på lager i fremtiden.
Nærmere info om eventuel ny kollektion, farver, priser, Unisport-portal etc. følger hurtigst muligt.
Med en vis forundring har DFUs bestyrelse efterfølgende fået besked om, at DBU vil meddele
elitedommerne, at det er DBUs ønske, disse iklædes Hummel dommertøj.
Vi ser det som et forsøg fra DBU på at ændre den demokratisk vedtagne beslutning dommerklubberne
imellem, hvilket vi naturligvis finder stærkt beklageligt.
For dig som breddedommer i DFU har dette ingen betydning, da du stadig vil dømme i Diadora
dommertøj fremadrettet, som du har gjort de sidste mange år. Det bliver der ikke ændret ved.
Vi glæder os over at dommerklubberne er tiltrådt den nye aftale med stor enighed, hvorefter vi kan flytte
mere fokus over på andre vigtige emner til gavn for de danske fodbolddommere.
Det er nu tid til at supplere op med strømper og andet tilbehør, du måtte mangle. Vi ønsker jer alle en
masse gode kampe derude.
Venlig hilsen
DFUs bestyrelse

post

Medlemsmøde – jubilæum og pokaler

I torsdags havde vi medlemsmøde, hvor 50 medlemmer var mødt frem.

En hyggelig aften, hvor vores pokal og nålemodtagere blev hyldet.

Herefter var der foredrag med Stig Tøfting, som gav den gas som vi kender ham fra landsholdet og medierne.

Herudover var der gaver til Jim Riise for nominering til årets breddedommer, og til Nikolaj Boddum for hans store arbejde med hjemmesiden.

Alt i alt en hyggelig aften i VFK regi

post

MEDLEMSBREV

Medlemsbrev til dommere i VFK

Kære alle.

Forårssæsonen går på hæld, og det har igen i år været en stor udfordring at få afviklet turneringen. Masser af kampe er blevet udsat grundet Corona, og det har trukket store veksler på alle dommere, når kampprogrammet er blevet så tætpakket som det har været på det seneste. I har alle gjort en formidabel indsats, og vi har været forskånet for de helt store sager i dette forår. Dog har vi haft en enkelt dommer, der har følt sig truet i forbindelse med afslutningen på en serie 3 kamp. En sag, der endnu ikke har fundet sin afgørelse, og som vi spændt afventer disciplinærudvalgets afslutning på.

Generalforsamling.

Som I alle ved, så har vi endnu ikke kunne afholde vores generalforsamling, grundet det forsamlingsforbud der har været. Nu åbner det hele heldigvis op igen, men vi har i bestyrelsen besluttet, at vi simpelthen udskyder generalforsamlingen til februar 2022. I stedet vil vi afholde et medlemsmøde, hvor nåle, pokaler, og gaver vil blive overrakt. Hvis der skulle være nogle medlemmer der er uenig i vores beslutning, så hører vi gerne fra Jer senest d 1/7 2021.

Medlemsmøde.

Som tidligere udmeldt, så afholder vi medlemsmøde torsdag d 19/8 i Østervrå Kulturcenter. Aftenen vil blive med spisning fra klokken 17:30, efterfulgt af meddelelser fra bestyrelsen, og udlevering af nåle, pokaler, og gaver. Klokken 18:30 vil den tidligere landsholdskæmpe og plæneklipper, Stig Tøfting, underholde med et foredrag, hvor han også vil svare på spørgsmål fra Jer medlemmer. Han er en mand der ikke er bleg for at sige sin mening, hvilket vi uge efter uge oplever både på tv, og i hans klumme i Ekstra Bladet. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmeldingen skal ske til aktivitetsudvalgets formand, Anders W Bruun, på mail andersbruun75@gmail.com. Husk afbud på DBU Net til denne aften, så DBU Jyllands dommerpåsætter ikke sætter Jer på kampe.

Tøjaftalen.

Der er endnu ikke fundet af ny tøjleverandør. DFU arbejder hårdt på sagen, og vi afventer nyt hvert eneste øjeblik. Den nye tøjaftale skal begynde 1/1 for elitedommerne, og sommeren 2022 for breddedommerne.

Opkrævning.

Kassereren meddeler, at han sender opkrævninger ud i løbet af uge 26. Husk og få betalt til tiden, så Steffen ikke skal bruge tid på at sende rykkergebyr ud.

Teori og løbetest.

I øjeblikket er der fuld gang i diverse test. Flere af Jer har været igennem, men der er også en hel del der mangler. Teorien kan i år også tages online. Få Jer tilmeldt inde på DBU Net, hvor I går ind i FOKUS, og herfra videre til kursustilmelding. Har I spørgsmål til, hvordan I tilmelder Jer, så kontakt gerne en fra bestyrelsen.

Indberetninger.

Hvis I har en indberetning af særlig grov karakter, så skal den sendes til formanden som kopi. Alle trænerbortvisninger skal indsendes til formanden som kopi.

FIFA-test træning i sommerferien.

Da den nye FIFA-test er blevet indført i år, vil vi tilbyde medlemmerne at prøve den her i sommerferien. Vi ved det ikke er muligt for alle at deltage grundet ferie, men eftersom DBU Jylland har valgt at placere testene i sommerperioden, har vi ikke rigtig andet valg. Det bliver muligt at prøve FIFA-testen i både Sæby og Hjørring på følgende datoer.

28/07 klokken 19:00 Sæby Atletiskstadion

01/08 klokken 10:00 Hjørring Atletikstadion

04/08 klokken 19:00 Sæby Atletikstadion

08/08 klokken 10:00 Hjørring Atletikstadion

Ved eventuelle spørgsmål i forbindelse med FIFA-testen, så kan man rette henvendelse til aktivitetsudvalgsmedlem Nynne Kristensen, der vil være behjælpelig.

God sommer.

I ønskes alle en rigtig god sommerferie. Pas på Jer selv og Jeres familier, og nyd nogle uger væk fra fodboldbanen, så batterierne kan tankes op på ny.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK