post

Medlemsinformation

Kære medlemmer

På lørdag afvikles det ordinere delegeretmøde i DFU. Et møde, som Vendsyssel Fodbolddommerklubs bestyrelse i første omgang meldte afbud til, da vi ikke mente det var hensigtsmæssigt at afholde et møde med 40-50 personer fra hele landet. Vi forsøgte, af flere omgange, at få delegeretmødet udsat, og et par andre dommerklubber forsøgte det samme, men uden held.

I sidste uge kom så nedlukningen af 7 nordjyske kommuner, hvilket gjorde, at vi i VFKs bestyrelse gjorde et nyt forsøg på at få delegeretmødet udsat. Igen uden held, og med et DFU der IKKE var lydhør over vores problemer med at møde op til mødet på Fyn på lørdag.

Efter en mail, og et Facebook opslag i lørdags, kom der gang i debatten omkring VFKs deltagelse, hvilket resulterede i at DFUs formand, Tore Østergaard, mandag formiddag rettede henvendelse til bestyrelsen, at vi nu kunne deltage i delegeretmødet virtuelt. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, om end vi stadig gerne havde set en udsættelse, da vi mener det er dybt uansvarligt at 40-50 mennesker fra hele landet tropper op til et delegeretmøde, med mulighed for at sprede Corona smitten med rundt retur i landet.

Vi er dog i VFKs bestyrelse meget tilfredse med at vi nu får mulighed for at blive hørt, og ikke mindst får vores stemme med på delegeretmøde. Da vi ikke møder op fysisk til delegeretmødet, vil formanden for Fyn, Mathias Bjørnø, være vores stemmeafgiver. Forstået på den måde, at han og bestyrelsen er i tæt kontakt under hele mødet, og at han så afgiver den stemme vi beder ham om.

For der er ingen tvivl om der bliver brug for at stemme til delegeretmødet på lørdag. Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen i VFK anser samarbejdet mellem DFUs formand Tore Østergaard, og en række dommerklubber i Danmark, inkl. VFK, som værende meget stramt.  

Tøjsagen har været det helt store omdrejningspunkt, og er hovedårsagen til, at vi fuldstændig har mistet tilliden til formanden for DFU. Hele den måde den er blevet håndteret på er under al kritik, og har bragt DFU ud i det værste stormvejr nogensinde.

Men der ligger naturligvis endnu mere bag.

Vi ser en formand, der hele tiden kommer med nedgørende mails til dommerklubber der stiller spørgsmål ved ting i DFU. Vi ser en formand, der er på kant med DBU, og i retorikken over for DBU, ganske enkelt ikke indbyder til samarbejde. Vi ser en formand, der med ordet i sin magt, får det hele til at se ud som om det er alle andre der er skyld i at DFU sejler for tiden.

Vi har i VFKs bestyrelse, sammen med en række andre dommerklubber, mistet tilliden til DFUs bestyrelse, så længe Tore Østergaard sidder som formand. Det gjorde vi allerede opmærksom på til det ekstraordinære delegeretmøde i sommerferien, og efterfølgende på medlemsmødet i Østervrå, hvor I medlemmer fik en grundig orientering omkring det hele. Her stillede vi mistillid til den siddende bestyrelse.

DFUs bestyrelse offentliggjorde i det tidlige efterår, at de ville trække sig ved det kommende delegeretmøde, og derfor er hele bestyrelsen på valg på lørdag. Dog ved vi at de alle genopstiller igen, da de af nogle dommerklubber er blevet opfordret til at fortsætte.

I Vendsyssel Fodbolddommerklub vil vi gerne have et DFU i øjenhøjde med medlemmerne. Vi har ikke brug for store visionsplaner om DFU 2023 osv. Vi vil arbejde for et DFU der er synlige for den enkelte dommer, så man kan se hvad DFU er, og ikke mindst står for. Det føler vi langt fra er tilfældet i øjeblikket.

Derfor er det en enig bestyrelse i VFK, der grundet mistillid til Tore Østergaard, vil opfordre medlemmer af dommerklubben til, at VFK skal melde sig ud af DFU ved førstkommende generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub, hvis Tore Østergaard bliver genvalgt på lørdag.

Vi kan ikke se os selv i et samarbejde med Tore Østergaard.

Vi er med på det er et stor skridt vi tager med denne beslutning, men vi står på ingen måde alene, da flere andre dommerklubber har samme indstilling til deres medlemmer.

Men vi har stadig en stor forhåbning og forventning om, at Tore Østergaard efter på lørdag er fortid i DFU.

Vi er klar over dette skridt kan medføre mange spørgsmål blandt Jer medlemmer, og I er meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for yderligere.

I hører nærmere umiddelbart efter på lørdag, men for bestyrelsen er det vigtigt at alle medlemmer ved hvad det er for en tilgang vi går ind til delegeretmødet med.

Med venlig hilsen

VFKs bestyrelse

post

Medlemsbrev ang. møde med DBU Jylland

Kære medlemmer

Som I ved, har der været to meget grove disciplinærsager i område Vendsyssel i løbet af efterårssæsonen. To sager, hvor bestyrelsen har været dybt uenig med DBU Jyllands disciplinærudvalg. 

Vi har afholdt et godt møde med dommerchef Jakob Bille, dommerområdeformand Lars Schou, og dommerpåsætter Torben Nielsen, hvor vi blandt andet har diskuteret disse sager. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen stadig er dybt forarget over den manglende straf der er blevet givet i begge sager, hvilket DBU Jylland også er blevet gjort bekendt med af flere omgange. 

FC Vakok sagen endte ud i et møde med klubben, hvor klubben garanterede dommernes sikkerhed i forbindelse med deres kampe. Desværre er der sket det efterfølgende, at klubben har opført sig uheldigt i forbindelse med en kamp, hvor en af deres spillere er blevet idømt tre spilledages karantæne for at forulempe kampens dommer verbalt. 

Det har resulteret i, at DBU Jyllands disciplinærudvalg har fået FC Vakok i kikkerten, og fremadrettet resten af efteråret, dukker op til udvalgte kampe, for at se hvordan de opfører sig. Det skal siges, at de tre kampe der er spillet siden denne beslutning, er blevet afviklet i god ro og orden. 

En afgørelse vi hilser meget velkommen, og anerkender DBU Jylland for at have truffet.

Sagen med tilskueren fra Aalborg Freja, er stadig en sag der fylder meget hos bestyrelsen i VFK. Vi er stadig dybt undrende over at tilskueren, der i øvrigt også er DBU dommer og træner, IKKE har fået nogen form for straf for at true vores dommer. Det ser vi med dyb undren over!

Vi har fået DBU Jyllands ord for, at sagen godt kunne være tacklet anderledes fra deres side af, hvilket vi trods alt kan trøste os med. Men det ændrer ikke at vores 17-årige medlem er meget påvirket af situationen, og både han og familien er stadig rystet over behandlingen fra tilskueren, og den manglende straf fra DBU Jyllands side.

Vi ved også at DBU Jylland vil se på deres disciplinærudvalg fremadrettet, om det skal have en ny form eller retning. DBU Jyllands formand Bent Clausen informerede via DommerNyt, at der nu nedsættes en arbejdsgruppe bestående af blandt andet dommerfaglige personer, som skal se på dommerens tryghed og sikkerhed, samt strafudmåling. Noget denne sag med FC Vakok og Aalborg Freja, og en sag i Aabenraa, bestemt har været med til at sætte skub i.

Det er glædeligt at DBU Jylland tager disse ting med i overvejelserne fremadrettet. 

Vi har aftalt at se fremad, sammen med DBU Jylland, og ønsker stadig det gode samarbejde. Selvom DBU Jylland måske nok mener det har lidt et knæk grundet bestyrelsens undring og medieomtale, så synes vi faktisk som bestyrelse, at vi har gjort det helt rigtige, netop for at bakke alle Jer medlemmer op. 

Vi vil behandles ordentligt, når vi dømmer fodbold. 

Er der spørgsmål til denne skrivelse, så er I som altid velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

post

Alvorlig sag i VFK

Kære medlemmer

Vi har desværre, som vi også beskrev i vores nylige medlemsbrev, haft nogle alvorlige sager, hvor nogle af vores medlemmer er blevet truet, i forbindelse med de har udøvet deres dommergerning.

Vi må desværre sige, at vi oplever et disciplinærudvalg under DBU Jylland, der ikke tager affære når sådanne sager sker.

Sidste fredag havde vi en U 14 kamp i vores område, hvor en af vores helt unge dommere på blot 17 år, blev truet kraftigt af en tilskuer. Den pågældende tilskuer var ude og se kampen, da han var træner for den pågældende klubs U 13 hold.

I forbindelse med et straffespark eskalerer situationen voldsomt, hvor den pågældende tilskuer råber flere ukvemsord ind mod vores dommer. En ubehagelig oplevelse for en ung knægt på blot 17 år.

Da 2 halvleg skal til at begynde, er tilskueren truende over for vores dommer igen, og det ender med at tilskueren bliver bedt om at forlade området. Det gør han ikke, og beder vores unge dommer om at ”holde kæft”.

Det hele eskalerer herefter, hvor tilskueren bliver aggressiv, og farer op i hovedet på vores dommer, så de står snude mod snude. Vores dommers far er heldigvis til stede, og han går i mellem, inden tre forældre fra det pågældende hold, får ført den aggressive tilskuer væk fra banen.

Da han bliver ført væk, råber han, og truer vores dommers far med tæsk!

Det er en meget kedelig sag, hvor vi i VFK havde håbet DBU Jylland havde sanktioneret kraftigt mod den pågældende tilskuer og klubben.

I går kom der så en afgørelse fra DBU Jylland, og her står: Med baggrund i de modtagne oplysninger har disciplinærudvalget besluttet at indskærpe klubbens forpligtelser og ansvar i forhold til egne tilskuere.

I VFKs bestyrelse tager vi dyb afstand fra den afgørelse. Det hører simpelthen ingen steder hjemme, at en klub, og ikke mindst en tilskuer, kan opføre sig så uanstændigt, og så slippe afsted med det.

Vi har i bestyrelsen og udviklerudvalget naturligvis diskuteret sagen grundigt. Vi har haft både telefonsamtaler, skrevet mail, og på alle måder ytret vores utilfredshed over for DBU Jylland, med den her ”dom”.

I morgen har vi bestyrelsesmøde, hvor vi vil diskutere sagens videre forløb. Vi vil IKKE finde os i at vores dommere bliver truet, og vi vil IKKE finde os i at DBU Jylland ikke hjælper vores dommere når der er disse sager.

Desværre har sagen fået den konsekvens, at den pågældende dommer i aftes kontaktede bestyrelsen og meddelte, at han stopper som dommer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

post

MEDLEMSBREV

Kære medlemmer

Efterårssæsonen er i fuld gang, og trods de Corona udfordringer det giver, så bliver der heldigvis spillet en masse fodbold rundt omkring.

Covid 19 test

Vi har haft enkelte dommere der desværre har været nødsaget til at lade sig teste, da de har været i aktion i en kamp, hvor en spiller efterfølgende er blevet testet positiv. Det er MEGET vigtigt I holder Jer til de retningslinjer der bliver udstukket af myndighederne, i den forbindelse. Hvis I bliver kontaktet af en klub/DBU, eller andre i en sådan forbindelse, så vil bestyrelsen også gerne have besked.

Alvorlige sager

Desværre har vi i VFK oplevet tre meget alvorlige sager i efterårssæsonen.

I den ene sag var der en dommer der blev hængt ud på en klubs Facebook side. Noget vi i bestyrelsen omgående tog hånd om, og den pågældende klub har efterfølgende taget afstand fra det skrevne, og omgående fået opslaget slettet.

I nummer to sag har vi haft at gøre med en spiller i en klub, der har truet dommeren verbalt. DBU Jyllands disciplinærudvalg valgte at tildele spilleren to spilledages karantæne! En uhørt lav straf, som vi også har ytret os kraftigt over til disciplinærudvalget. Samtidig har bestyrelsen, sammen med dommerudvalget og disciplinærudvalget, afholdt et møde med den omhandlende klub, hvor vi har gjort det klart, at en sådan opførsel over for en dommer vil vi ikke acceptere. Et meget positivt møde, hvor klubben garanterer for at dommerne ikke skal frygte at dømme den pågældende klub i fremtiden.

I sag nummer tre har vi at gøre med en forældre, der i en U 14 kamp har truet en af vores helt unge dommere. Noget vi tager dyb afstand fra, og hvor vi straks har taget hånd om dommeren og hans familie, der overværede kampen. Den pågældende dommer har været ude at dømme igen, og her var der både en vejleder, og en repræsentant fra bestyrelsen, ude og hjælpe den unge dommer godt på vej igen. En meget kedelig sag, som endnu ikke har fundet sin afgørelse.

Vi ser i VFKs bestyrelse med stor alvor på alle tre sager!

Indberetninger

Vi oplever desværre, at der er dommere der ikke får indberettet de fakta der sker i forbindelse med en udvisning/indberetning. Derfor er vores opfordring! Kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis I skal have hjælp til at udfylde en indberetning. Det er utrolig vigtigt at alle fakta bliver beskrevet så præcis som muligt, og vi ved at det kan være svært at sidde med alene. Så kontakt os endelig, og vi er behjælpelig med at få det skrevet.

Vintertræning

Vi har kæmpet lidt med at få en god træningstid til vinter. Desværre sprang Syvsten Hallen jo fra, som meddelt til medlemsmødet, men nu har vi fået en aftale i stand med Taars Hallen hver tirsdag fra 19:00-20:30. Vi melder endelig dato ud i løbet af efteråret, men forventer at starte midt i november.

Indefodbold og Futsal teori

Vi har desværre endnu ikke modtaget noget fra DBU Jylland ang. teori for indefodbold og Futsal. I hører nærmere når vi har informationer i den retning.

Har I spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at kontakte en fra bestyrelsen.

Ellers ønsker vi Jer alle en fortsat god efterårssæson.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen