Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vendsyssel Fodbolddommerklub

Fredag den 4. februar 2022 

Som vanligt afholdes generalforsamlingen i Kulturhuset i Østervrå. 

Fra klokken 18.00 er der spisning, hvor der kan vælges mellem gule ærter eller en alternativ ret.

Generalforsamlingen starter kl. 18.45.

Tilmelding skal ske til Anders W. Bruun på mailadresse andersbruun75@gmail.com senest fredag den 28. januar 2022 – husk ved tilmelding at oplyse om du ønsker gule ærter eller en alternativ ret. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for foregående år
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand for 1 år (Michael Kristensen afgår)
 6. Valg af kasserer for 2 år (Steffen Damtoft afgår –  ikke villig til genvalg)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Lars Christian Thomsen afgår, Anders Westfall Bruun afgår – ikke villig til genvalg)
 8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Kasper Søndergaard Sørensen afgår)
 9. Valg af 2 suppleanter for 1 år (Carsten Eckhardt og Martin Kirkholm Braun afgår)
 10. Valg af 1 revisor for 2 år (Gordon Dalsgaard afgår)
 11. Valg af 1 revisor for 1 år (Nikolaj Boddum Pedersen afgår)
 12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (Anders Rishøj afgår)
 13. Eventuelt