Orientering fra DFU

Kære fodbolddommer,

du er sikkert allerede bekendt med at DBU tidligere på ugen kom med “et tilbud” om køb af dommertøj fra Hummel.

Dette står selvfølgelig i en skærende kontrast til det faktum, at landets dommerklubber på ekstraordinær delegeretmøde mandag d. 11 oktober – igen – med et stort flertal, stemte for en forlængelse af aftalen med Diadora. Ved samme lejlighed kom man også til en anerkendelse af, at det desværre ikke har været muligt at lave en fælles tøjaftale mellem Eliten og breddedommerne, da Eliten har valgt at gå med tilbuddet fra DBU om at dømme i Hummel. Dette efter at DBU valgte at blande sig i hvad der historisk set har været et internt anliggende i DFU at vælge deres tøjleverandør.

I DFU anerkender vi enhver dommers ret til at dømme i lige præcis det sæt tøj man ønsker. Det er og skal være en privat sag. Dog skal man også gøre op med sig selv, om man ønsker at være en del af det eksisterende fællesskab, eller om man ønsker at gå med alternativet. DFU´s styrke ligger ikke i antallet af medlemsklubber, men i at de klubber der er medlemmer ønsker det samme.

Udmeldingen fra DBU har selvfølgelig skabt noget tvivl og usikkerhed ude blandt jer dommerne, men hos DFU, og det store flertal der bakker op om aftalen med Diadora, ryster vi ikke på hånden over DBU´s ageren.

Vi står helt fast på vores aftale med Diadora, og det samme gør størstedelen af dommerklubberne under DFU. Derfor er anbefalingen at du som dommer vælger fællesskabet, og også i 2022 vælger at dømme i Diadora.

Det er selvfølgelig alt andet end konstruktivt for samarbejdet DFU og DBU, at man hos DBU har valgt at gå denne vej, men vi vil i DFU til enhver tid arbejde for de interesser der demokratisk bliver vedtaget i forsamlingen af landets 23 dommerklubber.

Bestyrelsen i DFU påpeger i forhold til ovenstående to problemstillinger.

Det faktum at vi har dommerklubber i DFU, der ikke anerkender de demokratiske værdier, og accepterer flertallets afgørelser.

At arbejdspapirerne 21. punktserklæringen og det tilhørende udmøntningsnotat, står i vejen for at vi kan få noget konstruktivt ud af samarbejdet med DBU.

Læs venligst vedhæftede udtalelse fra DFU-bestyrelsens medlemmer af tøjudvalget, hvori du også finder de nyeste priser fra Diadora som vil være gældende fra udløbet af den nuværende aftale – altså 1/7-22.

Med ønsket om en god vintersæson til alle.