Fra DFU

Bestyrelsen i DFU har bedt os udsende denne meddelelse. Eventuelle spørgsmål bedes rettes direkte til DFU.

Den 17-09-2021

Kære dommere og dommerklubber

DFU har af DBU fået dokumentation for, at DBU har retten til at bede elitedommerne om at
anvende tøjmærket Hummel, som DBU samtidig betaler for. Den aftale har eliten takket ja
til, og derfor står vi nu med to tøjaftaler.

En samlet DFU bestyrelse er stadig af den klare overbevisning, at Diadora er den helt
rigtige vej at gå for breddedommerne, da der allerede i december var en klar afvisning af
en trepartsaftale med eks. Hummel og DBU.

Dette blev bekræftet i august, hvor Diadora blev valgt som fremtidig tøjleverandør for
både bredden og eliten, på trods af en trepartsaftale med DBU og Hummel blev fremlagt
for dommerklubberne.

En samlet DFU bestyrelse står fortsat bag ved, og på mål for, den indgåede aftale
med Diadora for bredden.

Den rigtig gode nyhed for breddedommerne ved denne aftale er, at der nu ikke længere er
en udgift til elitedommernes dyre tøjpakker, og derfor vil prisen for et sæt Diadora i
fremtiden blive billigere end de tidligere annoncerede 499 kr./sæt.

Den nye aftale er for nuværende gældende fra sommeren 2022. Vi forsøger at lave en
aftale, hvor den nye pris, der er endnu lavere end de 499 kr./sæt., vil
blive introduceret tidligere.

Bestyrelsens klare overbevisning og anbefaling var, at én fællestøjaftale for bredden og
eliten ville have været at foretrække. DBU vil det anderledes, selvom DFU på demokratisk
vis valgte Diadora.

DFUs nuværende bestyrelse indkalder inden for kort tid til et ekstraordinært
delegeretmøde for dommerklubberne, som afholdes indenfor senest fire uger.

Her skal dommerklubberne gøre sin stilling klar i forhold til DFUs fremtidige virke.

Venlig hilsen
DFUs bestyrelse