Medlemsbrev ang. møde med DBU Jylland

Kære medlemmer

Som I ved, har der været to meget grove disciplinærsager i område Vendsyssel i løbet af efterårssæsonen. To sager, hvor bestyrelsen har været dybt uenig med DBU Jyllands disciplinærudvalg. 

Vi har afholdt et godt møde med dommerchef Jakob Bille, dommerområdeformand Lars Schou, og dommerpåsætter Torben Nielsen, hvor vi blandt andet har diskuteret disse sager. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen stadig er dybt forarget over den manglende straf der er blevet givet i begge sager, hvilket DBU Jylland også er blevet gjort bekendt med af flere omgange. 

FC Vakok sagen endte ud i et møde med klubben, hvor klubben garanterede dommernes sikkerhed i forbindelse med deres kampe. Desværre er der sket det efterfølgende, at klubben har opført sig uheldigt i forbindelse med en kamp, hvor en af deres spillere er blevet idømt tre spilledages karantæne for at forulempe kampens dommer verbalt. 

Det har resulteret i, at DBU Jyllands disciplinærudvalg har fået FC Vakok i kikkerten, og fremadrettet resten af efteråret, dukker op til udvalgte kampe, for at se hvordan de opfører sig. Det skal siges, at de tre kampe der er spillet siden denne beslutning, er blevet afviklet i god ro og orden. 

En afgørelse vi hilser meget velkommen, og anerkender DBU Jylland for at have truffet.

Sagen med tilskueren fra Aalborg Freja, er stadig en sag der fylder meget hos bestyrelsen i VFK. Vi er stadig dybt undrende over at tilskueren, der i øvrigt også er DBU dommer og træner, IKKE har fået nogen form for straf for at true vores dommer. Det ser vi med dyb undren over!

Vi har fået DBU Jyllands ord for, at sagen godt kunne være tacklet anderledes fra deres side af, hvilket vi trods alt kan trøste os med. Men det ændrer ikke at vores 17-årige medlem er meget påvirket af situationen, og både han og familien er stadig rystet over behandlingen fra tilskueren, og den manglende straf fra DBU Jyllands side.

Vi ved også at DBU Jylland vil se på deres disciplinærudvalg fremadrettet, om det skal have en ny form eller retning. DBU Jyllands formand Bent Clausen informerede via DommerNyt, at der nu nedsættes en arbejdsgruppe bestående af blandt andet dommerfaglige personer, som skal se på dommerens tryghed og sikkerhed, samt strafudmåling. Noget denne sag med FC Vakok og Aalborg Freja, og en sag i Aabenraa, bestemt har været med til at sætte skub i.

Det er glædeligt at DBU Jylland tager disse ting med i overvejelserne fremadrettet. 

Vi har aftalt at se fremad, sammen med DBU Jylland, og ønsker stadig det gode samarbejde. Selvom DBU Jylland måske nok mener det har lidt et knæk grundet bestyrelsens undring og medieomtale, så synes vi faktisk som bestyrelse, at vi har gjort det helt rigtige, netop for at bakke alle Jer medlemmer op. 

Vi vil behandles ordentligt, når vi dømmer fodbold. 

Er der spørgsmål til denne skrivelse, så er I som altid velkommen til at kontakte formanden eller en anden fra bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen