MEDLEMSBREV

Kære medlemmer

Efterårssæsonen er i fuld gang, og trods de Corona udfordringer det giver, så bliver der heldigvis spillet en masse fodbold rundt omkring.

Covid 19 test

Vi har haft enkelte dommere der desværre har været nødsaget til at lade sig teste, da de har været i aktion i en kamp, hvor en spiller efterfølgende er blevet testet positiv. Det er MEGET vigtigt I holder Jer til de retningslinjer der bliver udstukket af myndighederne, i den forbindelse. Hvis I bliver kontaktet af en klub/DBU, eller andre i en sådan forbindelse, så vil bestyrelsen også gerne have besked.

Alvorlige sager

Desværre har vi i VFK oplevet tre meget alvorlige sager i efterårssæsonen.

I den ene sag var der en dommer der blev hængt ud på en klubs Facebook side. Noget vi i bestyrelsen omgående tog hånd om, og den pågældende klub har efterfølgende taget afstand fra det skrevne, og omgående fået opslaget slettet.

I nummer to sag har vi haft at gøre med en spiller i en klub, der har truet dommeren verbalt. DBU Jyllands disciplinærudvalg valgte at tildele spilleren to spilledages karantæne! En uhørt lav straf, som vi også har ytret os kraftigt over til disciplinærudvalget. Samtidig har bestyrelsen, sammen med dommerudvalget og disciplinærudvalget, afholdt et møde med den omhandlende klub, hvor vi har gjort det klart, at en sådan opførsel over for en dommer vil vi ikke acceptere. Et meget positivt møde, hvor klubben garanterer for at dommerne ikke skal frygte at dømme den pågældende klub i fremtiden.

I sag nummer tre har vi at gøre med en forældre, der i en U 14 kamp har truet en af vores helt unge dommere. Noget vi tager dyb afstand fra, og hvor vi straks har taget hånd om dommeren og hans familie, der overværede kampen. Den pågældende dommer har været ude at dømme igen, og her var der både en vejleder, og en repræsentant fra bestyrelsen, ude og hjælpe den unge dommer godt på vej igen. En meget kedelig sag, som endnu ikke har fundet sin afgørelse.

Vi ser i VFKs bestyrelse med stor alvor på alle tre sager!

Indberetninger

Vi oplever desværre, at der er dommere der ikke får indberettet de fakta der sker i forbindelse med en udvisning/indberetning. Derfor er vores opfordring! Kontakt et medlem af bestyrelsen, hvis I skal have hjælp til at udfylde en indberetning. Det er utrolig vigtigt at alle fakta bliver beskrevet så præcis som muligt, og vi ved at det kan være svært at sidde med alene. Så kontakt os endelig, og vi er behjælpelig med at få det skrevet.

Vintertræning

Vi har kæmpet lidt med at få en god træningstid til vinter. Desværre sprang Syvsten Hallen jo fra, som meddelt til medlemsmødet, men nu har vi fået en aftale i stand med Taars Hallen hver tirsdag fra 19:00-20:30. Vi melder endelig dato ud i løbet af efteråret, men forventer at starte midt i november.

Indefodbold og Futsal teori

Vi har desværre endnu ikke modtaget noget fra DBU Jylland ang. teori for indefodbold og Futsal. I hører nærmere når vi har informationer i den retning.

Har I spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at kontakte en fra bestyrelsen.

Ellers ønsker vi Jer alle en fortsat god efterårssæson.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen