post

Diadora fortsætter som sponsor

DFU har for nyligt bekendtgjort, at Diadora fortsætter som leverandør mht dommertøj. Aftalen er netop blevet underskrevet til 2022. Du kan læse mere om nyheden her: Diadora fortsætter som sponsor

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at en enig bestyrelse i VFK har bakket op omkring DFUs forhandlinger mht leverandør af tøj, hvorfor vi finder den nye aftale tilfredsstillende i forhold til alternativet her og nu, hvis der skulle skiftes leverandør.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i VFK