Formandens klumme september/oktober 2018

Kære medlem af VFK

Formandens klumme for september/oktober 2018 er klar og kan læses her:


Siden sidste nyhedsbrev har vi alle haft en velfortjent sommerferie, hvor vi igen kunne få ladet batterierne op til efterårssæsonen.

Der har i sommerpausen været afholdt en del privatstævner, herunder Dana Cup i Hjørring og Cup No. 1 i Frederikshavn. Tilbagemeldingerne fra disse stævner er meget positive, og overordnet set har man været meget tilfreds med dommerstandarden.

Som alle nok ved, er Aalborg Dommerklub og VFK samlet under DBU region 1, hvor vi har en fælles kamppåsætter samt et fælles dommerudvalg. Dommerudvalget har blandt andet til opgave at være bindeled mellem DBU og dommerklubberne i disciplinærsager. Det gælder også disciplinærsager overfor dommerne. Udvalget består af formand Lars Schou Nielsen, Preben Krøldrup og Stig Hansen med Torben Nielsen som sekretær. De gør et rigtig godt stykke arbejde på en aldeles professionel, seriøs og meget god måde. Gennem længere tid har jeg haft et endog meget stort ønske om, at regionens dommerudvalg udvides med et medlem fra VFK. Dette er imødekommet, og Flemming Andersen er nu indtrådt i dommerudvalget.

Gennem hele sæsonen har jeg gået og glædet mig over, at der har været forholdsvis roligt på banerne. Der har været et par enkelte sager, som der er taget vare på, men overordnet set er kampene blevet afviklet stille og roligt og uden de helt store problemer. Her i efteråret skal jeg så sandelig love for, at der er kommet gang i indberetninger, afbrydelse af fodboldkampe med videre.

Jeg vil ikke her komme ind på disse sager, men en enkelt synes jeg, der skal informeres omkring. En dommer er i en seniorkamp blevet udsat for vold, idet han er blevet slået med knytnæve i maveregionen. Samtidigt er han blevet truet på livet, så det har bestemt ikke været nogen behagelig oplevelse. Naturligt har DFU sammen med VFKs bestyrelse været inde over sagen, og sammen med den forurettede er der indgivet en anmeldelse om vold. Sagen efterforskes pt af politiet i Hjørring.

Indendørssæsonen med FUTSAL og indendørs fodbold står snart for dagen. Der er planlagt kurser for dommere, som skal dømme indendørsfodbold. Der kræves en tilmelding, men man skal være opmærksom på, at kurset kun er rettet mod eksisterende indefodbolddommere. Se opslag på hjemmesiden.

Der er ligeledes planlagt et vedligeholdelseskursus for FUTSAL dommere. Dette kursus er KUN gældende for eksisterende FUTSAL dommere. Se opslag på hjemmesiden. Der skal uddannes nye FUTSAL dommere, men der er kriterier, som skal være opfyldt. Der er begrænset pladser på de pgl. kurser, og Martin Braun og Flemming Andersen har udfærdiget en liste over aktuelle dommere. De pgl. vil blive kontaktet af Torben Nielsen. Skulle man have ønske om at dømme FUTSAL rettes henvendelse til Martin eller Flemming.

Flemming Andersen er udpeget til at varetage FUTSAL opgaver i hele region 1. Det drejer sig om indplaceringer, kurser mv. Det er derfor naturligt, at han overtager den del af arbejdet, som tidligere har været udført af VFKs FUTSAL udvalg. Dette udvalg nedlægges og arbejdet lægges ind under udviklerudvalget, hvor Martin Braun bliver den praktiske gris.

Slutteligt vil jeg ønske Jer alle en fortsat god efterårssæson, hvor alt må forløbe glat, således at det kan være en fornøjelse at udøve sin hobby

Med sportslig hilsen

Charlie Jensen, formand VFK