Generalforsamlingen 2017

Fredagens generalforsamling bød på en del ændringer.
Ole Hansen blev valgt som ny formand og Henrik Quaade som nyt bestyrelsesmedlem.

Herefter ser bestyrelsen ud som følgende:

 • Ole Hansen
 • Charlie Jensen
 • Poul Pedersen
 • Steffen Damtoft
 • Henrik Quaade

 

Som henholdsvis 1 og 2. suppleant blev valgt

 • Martin Braun Christensen
 • Søren Hjortholm

 

Martin Braun Christensen blev valgt som revisor for to år.

 

Gordon Dalsgaard blev valgt som revisorsuppleant

 

Nyt æresmedlem

Klubbens afgående formand, Anders Rishøj, blev udnævnt som æresmedlem i VFK. Klubbens æresmedlemmer kan ses nedenfor

 • Georg Ramshøj Christensen
 • Søren Bak
 • Ole Vang Bruun
 • Jørn Bertelsen
 • Frank Robenhagen
 • Leif Mikkelsen
 • Flemming Andersen
 • Kaj Larsen
 • Anders Rishøj

 

Et samlet referat fra generalforsamlingen kan findes her